25 maj 2017

25 maj 2017

Austria – ułatwienia dla delegowania pracowników w sektorze transportu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono następujące zmiany:

  • zbiorcze zgłoszenie wszystkich kierowców i pojazdów wykonujących przewozy na terytorium AT na okres 6 miesięcy (dotychczas: obowiązek zgłoszenia każdego przejazdu i kontrahenta);
  • możliwość przedkładania wymaganych dokumentów na nośnikach elektronicznych (dotychczas: obowiązek posiadania wszystkich dokumentów w wersji papierowej w kabinie pojazdu);
  • wprowadzenie możliwości wskazania kierowcy jako osoby kontaktowej (dotychczas: obowiązek wskazania osoby kontaktowej w kwestii delegowania do AT innej niż kierowca).

Nowelizacja wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r. Z pełnym tekstem można zapoznać się na stronie https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01589/fname_624829.pdf
Więcej informacji nt. delegowania pracowników do Austrii można uzyskać na platformie informacyjnej austriackiego ministerstwa pracy: http://www.entsendeplattform.at   
(żr. Komunikat WPHI Austria – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet