1 lut 2018

1 lut 2018

AUSTRIA – płaca minimalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Austrii obowiązuje nowy traktat związkowy, który ma zastosowanie do kierowców prowadzących pojazdy zarówno do 3,5 t, jak również ponad 3,5 t. Wprowadzenie jednego traktatu ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom transportowym prawidłowego zakwalifikowania kierowcy do danej stawki godzinowej. Wynagrodzenie kierowców na terenie Austrii wzrosło o 2,7%..       (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).