31 mj. 2017

31 mj. 2017

Armatorzy kontenerowi na drodze ku ożywieniu rynkowemu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. ekspertów z agencji Drewry  coraz  wyższe stawki frachtowe  i rosnący popyt już niedługo powinny poprawić finanse armatorów kontenerowych.  W ostatnim raporcie Drewry prognozuje, że branża transportu kontenerów osiągnie w 2017 roku, zysk w wysokości  1,5 mld USD,  co pozwoli zapomnieć o fatalnym 2016 roku. Analizie poddano 13 dużych przewoźników, wśród których najlepsze wyniki zanotował CMA CGM z rentownością netto 5,5%,  zaś najgorsze HMM z -10,1%.  Za najciekawsze zjawisko uznano rozpiętość w wynikach finansowych, co zdaniem Drewry przeczy powszechnemu twierdzeniu, że ta branża staje się coraz bardziej jednolita.           (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).