10 gr. 2018

10 gr. 2018

Apel unijnych ministrów transportu o wsparcie przez Komisję Europejską rozwoju transportu śródlądowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podczas spotkania w dniu 3 grudnia br. Rada Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła konkluzje w sprawie transportu śródlądowego podkreślając rolę żeglugi śródlądowej której rozwój może w znaczący sposób przyczynić się do łagodzenia negatywnych skutków transportu. Rada kieruje do Komisji Europejskiej postulat realizacji działań zmierzających do pełnego wykorzystania potencjału śródlądowych dróg wodnych w Europie. Przyjęcie konkluzji wsparło polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Śródlądowej.  (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).