14 cze 2018

14 cze 2018

Ankieta – projekt LEARN w sprawie kalkulacji i raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) w sektorze logistyki

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ramach części projektu LEARN w sprawie emisji gazów cieplarnianych i ich redukcji organizacja zrzeszająca europejskich spedytorów CLECAT we współpracy ze zrzeszeniem międzynarodowych przewoźników drogowych  IRU i europejską radą załadowców ESC przeprowadza badanie wśród członków na temat barier, potrzeb i rekomendacji na rzecz wsparcia, badań, zasad kalkulacji i raportowania emisji w sektorze logistyki.   Ankieta ma walnie przyczynić się do określenia finalnego wyniku projektu  i przyszłej działalności w odniesieniu do kalkulacji emisji w logistyce.

Ankieta została zamieszczona pod linkiem https://www.surveymonkey.com/r/LEARNprojectSurvey
Zawiera ona 20 pytań, udzielenie odpowiedzi zabierze 10 – 15 minut, zagregowane odpowiedzi zostaną  opublikowane na stronie projektu LEARN  (odpowiedzi nie będą przypisywane indywidualnym respondentom).  Ankieta będzie aktywna do 31 lipca br.

W imieniu CLECAT i własnym prosimy i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu  co pozwoli na uzyskanie reprezentatywnych  i wiarygodnych opinii.         (DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).