7 kwi 2016

7 kwi 2016

Aneksy do gwarancji celnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W związku ze zmianą przepisów celnych związaną z wdrożeniem  pakietu prawnego UKC ,koniecznie jest wystąpienie do instytucji udzielających zabezpieczeń należności celno-podatkowych o aneksy dostosowujące dotychczasowe gwarancje do przepisów obowiązujących od 01.05.2016 r. Na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Unijny Kodeks Celny-wdrożenie( w fiszce zabezpieczenie długu celnego) zamieszczone są trzy przykładowe wzory aneksów do gwarancji złożonej przed 1 maja 2016 r. oraz wzór zobowiązania gwaranta określony w załączniku 32-03 do rozporządzenia wykonawczego. Ministerstwo we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i Związkiem Banków Polskich aktualnie opracowuje kolejny wzór aneksu, który zostanie również opublikowany na stronie internetowej ministerstwa. Wzory aneksu już zamieszczone na stronie MF jak i opracowywany obecnie wzór mają charakter przykładowy, co oznacza możliwość ich dowolnego stosowania w zależności od treści aneksowanej gwarancji, objętych nią procedur, itp.( Źr. www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet