3 sie 2022

3 sie 2022

Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych (FMC) ogłosiła w ostatni piątek lipca, że utworzy nowe biuro, które zajmie się egzekwowaniem i przestrzeganiem przepisów przez przewoźników oceanicznych, którzy nadużywali swojej pozycji do pobierania nadzwyczajnych opłat od amerykańskich klientów.

W czerwcu br. prezydent Joe Biden podpisał ustawę o reformie żeglugi oceanicznej – Ocean Shipping Reform Act, która m.in. wzmacnia uprawnienia śledcze FMC, umożliwiając mu wszczynanie badań praktyk biznesowych przewoźników oceanicznych i stosowanie środków egzekucyjnych.

Agencja, która jest odpowiedzialna za regulację międzynarodowego transportu oceanicznego w USA konsoliduje swoje funkcje dochodzeniowe i prokuratorskie w nowo utworzone Biuro ds. Egzekwowania, Dochodzeń i Zgodności (BEIC) ze skutkiem natychmiastowym.Biuro będzie podzielone na trzy sekcje: Urząd Wykonawczy, Urząd Śledczy i Urząd Zgodności.W ramach reorganizacji Komisja przekształca stanowiska Reprezentantów Obszaru w inspektorów dochodzeniowych (detektywów), którzy będą działać w Biurze Śledczym. Ponadto Komisja zwiększy liczbę urzędników dochodzeniowych.

Śledczy będą teraz koncentrować się wyłącznie na działaniach w zakresie egzekwowania prawa, a funkcja pomocy publicznej, którą wcześniej pełnił przedstawiciel obszaru będzie wykonywana  przez Biuro ds. Konsumentów i Służb Rozstrzygania Sporów Komisji w ramach pomocy publicznej.

Oprócz nowego biura, FMC podkreśliło, że już rozpoczęto tworzyć nowe regulacje i będzie to trwało do grudnia br. W tym roku planowane jest więc zakończenie tworzenia przepisów dotyczących nieuzasadnionej odmowy zawierania transakcji lub negocjacji w sprawie wykorzystania przestrzeni ładunkowej statku.

Tydzień temu grupa firm reprezentująca europejskich spedytorów i operatorów portów i terminali  wezwała  Komisję Europejską do usprawnienia przepisów dotyczących konkurencji w transporcie morsko-lądowym. Znając tempo dokonywania zmian regulacyjnych w UE będzie to zapewne trwało wolniej niż w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat na stronie: Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników – GospodarkaMorska.pl-(Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet