26 kwi 2017

26 kwi 2017

Alians kolejowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

European Rail Freight Association powołało Alliance of Rail New Entrants  (ALLRAIL) z siedzibą w Brukseli.  Członkowie tego aliansu są gotowi inwestować w kolej  – nowe połączenia i nowe rodzaje świadczonych usług w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego  w Europie zdominowanego przez obecnych operatorów. Naczelnym zadaniem jest dążenie do pełnego otwarcia rynku kolejowego we wszystkich krajach unijnych i nieograniczonego dostępu  do rynku.   (źr. www.erfarail.eu – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).