30 wrz 2015

30 wrz 2015

Aktualności Ewidencja faktury korygującej na plus

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 21 lipca 2015 r., nr IPTPP3/ 4512-144/15-2/BJ potwierdził, że faktura korygująca zwiększająca cenę w wyniku okoliczności, których podatnik nie mógł wcześniej przewidzieć powinna zostać ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna jej wystawienia, a nie w za okres, w którym ujęto fakturę pierwotną (Źr. Rzeczp. Nr 226-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).