17 sie 2018

17 sie 2018

Punktualność przewozów towarowych – drugi kwartał 2018 r. – Komunikat UTK

Przez:

Sekcja: Aktualności

W II kwartale 2018 r. punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 36%, a średni czas opóźnień wyniósł 628 minut. W porównaniu z I kwartałem 2018 r. nastąpił spadek o 2 punkty procentowe, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,74 punktów proc. Wzrost opóźnień liczony w minutach wyniósł 84 minuty (w porównaniu do kwartału poprzedniego) oraz 132 minuty – rok do roku.

W drugim kwartale 2018 r. największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 77%. W II kwartale 2017 r. było to 73,1%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2018 r. ponad 120,3 tysiąca tras co stanowiło wzrost w stosunku do II kwartału 2017 r. o ok. 4,5 tys. kiedy to uruchomiono nieco ponad 115,8 tysiąca tras. W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 10 704 pociągów.

Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce Statystyka przewozów towarowych                                               (źr. www.utk.gov.pl – DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet