27 lip 2018

27 lip 2018

Francja – minimalne wynagrodzenie dla kierowcy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu drogowego. Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego towarów porozumieniem z 6 marca 2018 r. Z tekstem porozumienia można się zapoznać  na:

http:// aktualitesdudroit.fr/browse/transport/route/12776/revalorisations-salariales-au-1er-avril-2018-dans-le-transport-routier-de-marchandises

(tabela nowych stawek także na stronie www.pspdgdynia.pl)

Podwyżce uległy również dodatki za pracę w niedziele i święta i wynoszą EUR 10,22 za czas pracy do 3 godzin i 23,77 za czas powyżej 3 godzin.

Francuski Sejm przyjął ponadto projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników.  Rząd ma teraz maksymalnie rok na wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy i innych ustaw.  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o delegowaniu wynoszą: obecnie EUR 2000  (po zmianie 3000) od delegowanego pracownika za 1naruszenie, zaś w przypadku ponownych naruszeń EUR 4000 (po zmianie 6000) w ciągu jednego roku (po zmianie 2 lat) od dnia nałożenia pierwszej kary. Łączna kwota kar nie może przekroczyć EUR 500 000.     (  źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

 

 

 

 

 

 

Podwyżce uległy również dodatki za pracę w niedziele i święta i wynoszą EUR 10,22 za czas pracy do 3 godzin i 23,77 za czas powyżej 3 godzin

Francuski Sejm przyjął ponadto projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników.  Rząd ma teraz maksymalnie rok na wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy i innych ustaw.  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o delegowaniu wynoszą: obecnie EUR 2000  (po zmianie 3000) od delegowanego pracownika za 1naruszenie, zaś w przypadku ponownych naruszeń EUR 4000 (po zmianie 6000) w ciągu jednego roku (po zmianie 2 lat) od dnia nałożenia pierwszej kary. Łączna kwota kar nie może przekroczyć EUR 500 000.
źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet