24 maj 2017

24 maj 2017

5.06.2017 Gdynia – PRZEPISY I PRAKTYKA W SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

Przez:

Sekcja: Aktualności

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku i Polska Izba Spedycji i Logistyki

ZAPRASZAJĄ w dniu 5 czerwca 2017 roku na spotkanie szkoleniowe:

 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy , określa zasady i odpowiedzialność  za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem . Jednym z obowiązków jest rejestracja przewozu  towarów w prowadzonym przez  Krajową Administrację Skarbową rejestrze SENT-  zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie SENT a przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego.

Celem spotkania szkoleniowego jest omówienie zagadnień związanych z teoretycznym i praktycznym funkcjonowaniem ww przepisu.

 Niżej przekazujemy szczegóły związane z udziałem w szkoleniu:

 Temat: Przepisy i praktyka w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Adresaci szkolenia: firmy spedycyjne i logistyczne

Ilość uczestników: do 50 osob

Termin: 5.06.2017 godz.  10,00 – 13,30

Miejsce:  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni,  ul. Północna 9A , sala 204 Gdynia

Prelegenci/Wykładowcy:

Część I:            Tomasz Słaboszowski – Dyrektor IAS w Gdańsku – 0,5 godz.

Część II:          Jacek Arciszewski – firma FOKS Consulting, – 1,5 godz.

Część III:         koordynatorzy ds. SENT IAS w Gdańsku  1,5 godz.

 Program:

Część I:

Wystąpienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Pana Tomasza Słaboszowskiego na temat reformy administracji celno – skarbowej wprowadzonej Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

 Część II:

Wprowadzenie do przepisów o systemie monitorowaniu drogowego przewozu towarów

  • obowiązki dla uczestników obrotu towarowego wynikające z ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów ( jakie obowiązują przepisy i od kiedy, kogo dotyczą)
  • wykaz towarów podlegających monitorowaniu
  • zwolnienia z obowiązku zgłaszania do monitorowania
  • kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów

Pytania od uczestników spotkania

  • czy spedytor, agencja celna jest stroną wg ww przepisów
  • transport intermodalny (morze, kolej + dowóz drogowy i odwrotnie)
  • towar po procedurze tranzytu (dowóz z UC do magazynu importera, odbiorcy)
  • wzór upoważnienia dla przedstawiciela (np. spedytora, agencji celnej) do wysyłania zgłoszeń do SENT

Część III:

Praktyczne informacja koordynatorów ds. SENT IAS w Gdańsku

Dyskusja na temat funkcjonowania przepisów SENT

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wymaga jedynie zgłoszenia udziału w terminie do 1.06.2017 na adres pisil@pisil.pl – w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę firmy którą reprezentuje. Rejestracja wg kolejności zgłoszeń.

 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Polska Izba Spedycji i Logistyki

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet