13 lis 2019

13 lis 2019

6 listopada Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jedna z głównych zmian obejmuje modernizację i uproszczenie rozdziałów 84, 85 i 90 CN w celu wprowadzenia stopniowej obniżki stawek celnych na te produkty, które są objęte Deklaracją w sprawie rozszerzenia handlu produktami technologii informacyjnej (ITA2). Konieczna była również zmiana CN w celu uwzględnienia zmian w wymaganiach dotyczących statystyki i rozwoju handlu poprzez usunięcie nieaktualnych kodów. Wprowadzono nowe podpozycje w celu ułatwienia monitorowania określonych towarów oraz w celu poprawienia nazwy lub klasyfikacji niektórych substancji farmaceutycznych. Ponadto wprowadzono nowe podpozycje dotyczące na przykład napojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina z winogron, zmieniono opisy i zaktualizowano wersje językowe. Nomenklatura scalona stanowi podstawę zgłoszenia towarów (a),  przy przywozie lub wywozie lub (b) podlegających statystyce handlu wewnątrzunijnego. Określa, która stawka celna ma zastosowanie i jak są traktowane towary do celów statystycznych. CN jest zatem ważnym narzędziem pracy dla przedsiębiorstw i administracji celnych państw członkowskich.

W celu zapoznania się z najnowszą wersją nomenklatury scalonej (CN), odsyłamy do linku: http://publications.europa.eu/resource/cellar/4fdaf64e-fc25-11e9-8c1f-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1

(Źródło: Clecat newsletter Issue 35, 8 th November 2019/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet