14 lip 2021

14 lip 2021

5.10.- 14.12.2021 – cykl e-szkoleń z zakresu zagadnień celnych

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Polska Izba Spedycji i Logistyki przygotowała cykl szkoleń jednodniowych z zagadnień celnych, który podzieliła na szkolenia dla początkujących i dla zaawansowanych. Poniżej zamieszczamy informację o terminach i tematyce szkoleń.

Szkolenia dla zaawansowanych

Termin: 5 października 2021 r.

Temat: klasyfikacja taryfowa – rola WIT-ów oraz omówienie orzecznictwa NSA i TSUE

 1. a) Zarządzanie decyzjami w sprawie wiążących informacji
 2. b) znaczenie WIT-ów w postępowaniu celnym
 3. c) analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie klasyfikacji taryfowej

2) Termin:12 października 2021 r.

     Temat: procedury specjalne – rola procedur celnych w procesach gospodarczych,      kontrola rozliczeń

 1. a) procedury gospodarcze – Kiedy? Jaka?
 2. b) problemy i pułapki występujące przy realizacji procedur specjalnych – dyskusja
 3. c) jak prawidłowo rozliczyć procedurę

3)  Termin: 19 października 2021 r.

     Temat: pochodzenie towarów – problemy w dokumentowaniu pochodzenia w imporcie i eksporcie

 1. a) zasady prawidłowego dokumentowania pochodzenia w imporcie – problemy i błędy – dyskusja
 2. b) zasady prawidłowego dokumentowania pochodzenia w eksporcie – dyskusja
 3. c) prawidłowe stosowanie art.78 UKC

4)  Termin:26 października 2021  r.

     Temat: wartość celna – pułapki i problemy w prawidłowym ustaleniu wartości celnej

 1. a) wartość transakcyjna, a wartość celna
 2. b) co kiedy powinniśmy wliczać do wartości celnej – omówienie problemów i najczęstszych błędów

5) Termin: : 9 listopada 2021  r.

      Temat:  odpowiedzialność i rola przedstawiciela w prawie celnym

 1. a) kto jest zgłaszającym i kiedy ?
 2. b) korelacja pomiędzy art.15 UKC, a art. 77 UKC

Szkolenia dla początkujących

 1. Termin: 23 listopada 2021 r.

  Temat: klasyfikacja taryfowa – Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej,  TARIC, ISZTAR

 • nomenklatura taryfowa,
 • klasyfikacja towarów w nomenklaturze scalonej:
 • ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej,
 • praktyczne zastosowanie reguł interpretacyjnych,
 • środki taryfowe – rodzaje stawek celnych, kontyngenty taryfowe, zawieszenia,
 • systemy informatyczne wykorzystywane w procesie klasyfikacji towarów,
 • dowody wykorzystywane w procesie klasyfikacji towarów,
 • wiążąca informacja taryfowa.

Termin: 30 listopada 2021 r.

     Temat:  procedury celne – zasady działania, przepisy

Procedura dopuszczenia do obrotu:

 • skutki objęcia towaru procedurą,
 • obowiązki celne i podatkowe,
 • obsługa zgłoszenia z wnioskiem o kontyngent celny,
 • ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej;

Procedura wywozu:

 • istota procedury,
 • właściwość miejscowa do objęcia towarów procedurą wywozu,
 • urząd celny wywozu i urząd celny wyprowadzenia,
 • potwierdzenie wywozu,

Procedura tranzytu:

 • istota tranzytu wewnętrznego, zewnętrznego, unijnego i wspólnego,
 • procedura tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR,
 • zabezpieczenia w procedurze tranzytu;

Procedura składowania:

 • istota składowania celnego,
 • rodzaje i typy składów celnych,
 • przebieg procedury,
 • istota wolnych obszarów celnych;

Zwolnienia z należności przywozowych:

 • zwolnienia celne wynikające z przepisów unijnych,
 • zwolnienia celne wynikające z umów międzynarodowych,
 • zwolnienia celne i podatkowe wynikające z przepisów prawa krajowego,
 • zwolnienia celne i podatkowe na przykładzie mienia przesiedlenia,
 • produkty rybołówstwa morskiego oraz inne produkty wydobyte z morza;

Procedura przetwarzania:

 • istota uszlachetnienia czynnego,
 • przebieg procedury,
 • szczególna forma realizacji procedury z zastosowaniem towarów ekwiwalentnych oraz z zastosowaniem uprzedniego wywozu,
 • istota uszlachetnienia biernego,
 • przebieg procedury,

–   system standardowej wymiany;

Procedura szczególne przeznaczenie:

 • istota odprawy czasowej,
 • odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od cła,
 • odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od cła,
 • karnet ATA – praktyczne wykorzystanie dokumentu,
 • istota końcowego przeznaczenia.
 1. Termin: 7 grudnia 2021 r.

   Temat: pochodzenie towarów – zasady ustalenia pochodzenia w eksporcie, warunki stosowania stawek preferencyjnych w imporcie

 • omówienie zasad ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów w oparciu o przykładową umowę o wolnym handlu,
 • dowody konieczne do potwierdzenia pochodzenia w eksporcie,
 • przykłady,
 • dowody konieczne do stosowania stawek preferencyjnych w imporcie;
 1. Termin: : 14 grudnia 2021r.

     Temat: wartość celna – zasady ustalania wartości celnej towarów

 • pojęcie wartości celnej towarów,
 • zasady ustalania wartości celnej,
 • elementy dodawane i odejmowane od wartości transakcyjnej,
 • omówienie warunków INCOTERMS 2020,
 • zastępcze metody ustalania pochodzenia towarów.

Wykładowca jest długoletnim pracownikiem. administracji celnej. Od 2004 roku  prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy celnych jak i dla agentów celnych. W swojej karierze zawodowej zajmował się postępowaniem celnym, legalizacją świadectw pochodzenia, przemieszczaniem towarów podwójnego zastosowania oraz był wieloletnim koordynatorem do spraw pochodzenia towarów.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą zdalnie ( aplikacja zostanie podana dodatkowo).

Zajęcia rozpoczynać będą się o godz.8.30 i trwać  8 godzin dydaktycznych. Cena za uczestnictwo wynosi dla

 • Zrzeszonych 450,00+ 23 % vat/ każde/ 1 os.
 • Niezrzeszonych 550,00 + 23 % vat/każde/1os.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: specjalista1@pisil.plpisil@pisil.pl  (KO)

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet