20 lip 2022

20 lip 2022

2023 szkolenie nt. REGUŁ INCOTERMS® 2020

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Cel szkolenia: prezentacja reguł Incoterms® 2020, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.  Uczestnik ma uzyskać praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego stosowania i interpretowania reguł Incoterms® 2020.

Forma: wykład z prezentacją, dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowania reguł Incoterms w praktyce i najczęściej popełnianych błędów.

Program

 • Reguły Incoterms na przestrzeni lat, dlaczego reguły i ich interpretacja są zmieniane przez Międzynarodową Izbę Handlową
 • Formuła Incoterms® jako element umowy sprzedaży towarów
 • Przesłanki nowelizacji Incoterms® 2010 i zmiany wprowadzone w Incoterms® 2020 w stosunku do Incoterms® 2010 , w tym
 • nowa, dodatkowo wprowadzona, forma prezentacji reguł, w układzie „horyzontalnym”;
 • zróżnicowany zakres ubezpieczeń cargo w regułach CIP i CIF;
 • reguła DPU zamiast DAT;
 • wprowadzenie regulacji dotyczącej przewozu własnymi środkami transportu – FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Zasady zastosowania reguł Incoterms® 2020 – jak należy odwoływać się do Incoterms® w kontrakcie
 • Zakres regulacji  – co regulują, a czego nie regulują Incoterms® 2020
 • Struktura i klasyfikacja reguł Incoterms® 2020
 • Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020 stosowanych przy przewozach środkami wszystkich gałęzi transportu  – EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP – podział kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
 • Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020 stosowanych przy przewozach drogą morską i wodną śródlądową – FAS, FOB, CFR, CIF –  podział kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
 • Możliwości modyfikacji formuł Incoterms® i ich konsekwencje
 • Odprawa, celna i odprawa pod względem wymogów i procedur bezpieczeństwa, w eksporcie, tranzycie i imporcie, w regułach Incoterms® 2020
 • Dokument dostawy/dokument transportowy w regułach Incoterms® 2020
 • Ubezpieczenie cargo w regułach Incoterms® 2020; zróżnicowany zakres ubezpieczenia w regułach CIF i CIP
 • Opakowanie i kontrola towaru w Incoterms® 2020
 • Gestia transportowa w świetle Incoterms® 2020 i rola spedytora w jej realizacji
 • Reguły Incoterms® jako formuły ceny za towar
 • Reguły Incoterms® a umowa spedycji i umowa przewozu – podział kosztów załadunku i wyładunku
 • Dokumentowe formy zapłaty – inkaso dokumentowe i akredytywa dokumentowa w świetle reguł Incoterms® 2020; powiązanie między regułami Incoterms® 2020 a warunkami płatności w umowie sprzedaży.

Incoterms® jest zastrzeżonym znakiem handlowym, należącym do Międzynarodowej Izby Handlowej, która ma do niego wszelkie  prawa autorskie.

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, wieloletni pracownik Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego i jego spedycyjno-transportowej obsługi; w tym współautorka i współredaktorka siedmiu wydań Podręcznika spedytora, PISiL, wyd. VII, 2020, Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, PWE 2017 oraz publikacji Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, PISiL, wydanie III, 2020, zawierającej charakterystykę formuł Incoterms® wraz z przykładami ich zastosowania i komentarzem.

Uczestnicy otrzymają materiały ilustrujące omawiane zagadnienia.

Cena dla zrzeszonych: PLN  550,00 + 23 % vat

Cena dla niezrzeszonych PLN  650,00 + 23 % vat

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl (ES)

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).