28 Sty 2020

28 Sty 2020

23.04.2020 Gdynia – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat:  „Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie”

Termin:   23.04.2020 w godz.  9,00-16,00

Miejsce: Gdynia, ul. Świętojańska 3/2, siedziba PISiL

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • underwriterzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Cele szkolenia:

Przekazanie praktycznych porad jak należy prowadzić proces zakończony uzyskaniem optymalnego ubezpieczenia transportowego. W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymują szereg użytecznych wskazówek dotyczących identyfikacji własnych potrzeb, informacji na temat dostępnych wariantów ubezpieczeń transportowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz czego powinni domagać się bezwzględnie, a z czego mogą ewentualnie zrezygnować.

W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na pytania związane z ubezpieczeniami transportowymi dotyczące zakresu korzystania z produktów ubezpieczeń transportowych oferowanych na rynku.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej potrzebnej tym, którzy korzystają z produktów ubezpieczeń transportowych.

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi, poparty praktycznymi ćwiczeniami
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy negocjacjach ubezpieczeń transportowych
 • przykłady szkód, które występują w wyniku błędnego wyboru polisy transportowej
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

 Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Rola firm spedycyjnych/przewozowych w ubezpieczeniach transportowych.
 3. Określenie zapotrzebowania klienta na ubezpieczenie transportowe.
 4. Obowiązki spedytora/przewoźnika w kontekście ubezpieczeń transportowych.
 5. Charakterystyka rynku ubezpieczeń transportowych w Polsce.
 6. Ubezpieczenia transportowe w ofertach ubezpieczycieli.
 7. Wybór rodzaju ubezpieczenia transportowego jak najlepiej dopasowanego do własnych potrzeb.
 8. Dokumenty występujące w ubezpieczeniach transportowych.
 1. Optymalizacja ryzyka transportowego przy pomocy ubezpieczeń transportowych
 2. Ubezpieczenie OC spedytora
 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 4. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 5. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 • Najlepsze praktyki w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych

 Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia transportowego

 Najważniejsze elementy i kryteria wyboru polis transportowych

 1. Zakup polisy transportowej
 • zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia transportowego,
 • oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz możliwości finansowych,
 • jakość usługi ubezpieczenia transportowego,
 • cena usługi ubezpieczeniowej – składka,
 • optymalizacja kosztów ubezpieczeń transportowych,
 • wybór ubezpieczyciela.
 1. Likwidacja szkód transportowych i możliwość przeprowadzenia skutecznego postępowania regresowego
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Minimalizacja ryzyka błędu przy:
 • zawieraniu umowy ubezpieczenia transportowego,
 • przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych w procesie spedycjii przewozu, cargo oraz składaniu reklamacji,
 • wypełnianiu dokumentów występujących w procesie ubezpieczeń spedycyjnych i przewozowych oraz cargo
 • współpracy z ubezpieczycielami.
 1. Podsumowanie zajęć praktycznych

Prowadzący:

Alicja Wicikowska – ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),
 • ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora,
 • roszczeń ładunkowych

 

mgr ekonomii Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki Produkcji

Doświadczenie zawodowe:

wieloletnie doświadczenie zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w Dziale Ubezpieczeń i Roszczeń Ładunkowych

Szkolenia i staże specjalistyczne:

 1. Studia w Swiss Insurance Training Centre Zurichu w zakresie ubezpieczeń transportowych:
 2. Seminarium i warsztaty w Munich Reinsurance Company w Monachium w zakresie  ubezpieczeń transportowych,
 3. Praktyka w Allianz Globus Marine w Hamburgu
 4. Praktyka PSAL Antwerp w Antwerpii w zakresie roszczeń ładunkowych

Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat/ os.
 • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat/ os.

Zgłoszenia prosimy przesylać na adres pisil@pisil.pl w terminie do 15.04.2020. (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet