9 lis 2023

9 lis 2023

wiosna 2024 – on line – Pochodzenie towarów i preferencje

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Pochodzenie towarów i preferencje

Termin: wiosna 2024 od godz. 9,00 – 6 godz. lekcyjnych

Wiedza na temat tych zagadnień jest istotna również w świetle nowych obowiązków nałożonych na importerów i przedstawicieli pośrednich związanych z przepisami CBAM.

Program:

 • pojęcie pochodzenia towarów,
 • pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne:
 • cel ustalania,
 • źródła przepisów,
 • dokumentowanie,
 • ustalanie pochodzenia,
 • istota umów o uniach celnych:
 • pojęcie unii celnej,
 • dowody statusu celnego w handlu z Turcją, Andorą i San Marino,
 • wiążąca informacja o pochodzeniu.

Wykładowca jest długoletnim pracownikiem. administracji celnej. Od 2004 roku  prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy celnych jak i dla agentów celnych. W swojej karierze zawodowej zajmował się postępowaniem celnym, legalizacją świadectw pochodzenia, przemieszczaniem towarów podwójnego zastosowania oraz był wieloletnim koordynatorem do spraw pochodzenia towarów.

Cena  za 1 osobę wynosi dla :

 • Zrzeszonych 550,00+ 23 % vat od osoby
 • Niezrzeszonych 650,00 + 23 % vat od osoby

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienie 100% przedpłaty za szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

W zgłoszeniu proszę podać  imię i nazwisko oraz adres e-mail  uczestnika i dane niezbędne do wystawienia f-ry i adres do jej przesłania .

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: specjalista1@pisil.plpisil@pisil.pl   .

 Zapraszamy do udziału w szkoleni. (KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet