31 lip 2020

31 lip 2020

2025 UK Border Strategy – zaproszenie do konsultacji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd Wielkiej Brytanii  poinformował, że trwają konsultacje społeczne dotyczące opublikowanego dokumentu „2025 Border Strategy” mające na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą, a także tych zajmujących się turystyką. Rząd UK oczekuje również na opinie ekspertów posiadających wiedzę techniczną na temat zarządzania granicą. Konsultacje trwać będą do 28 sierpnia br.

Wśród wyjściowych celów strategicznych przedstawionych w „2025 UK Border Strategy” znalazły się:

  • zapewnienie sprawnego systemu zarządzania granicą, który będzie sprzyjał rozwojowi gospodarczemu UK;
  • zapobiegnięcie rozwojowi terroryzmu i zorganizowanej przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego;
  • zapewnienie sprawnego zarządzania nowym systemem migracyjnym oraz zapobiegnięcie przyjazdu osób, które mogą nadużywać usług publicznych;
  • zbudowanie elastycznego systemu umożliwiającego sprawne zarządzanie współpracą międzynarodową w zależności od pojawiającego się kontekstu i potrzeb.Link do prowadzonych konsultacjiwraz z komunikatem informacyjnym. ( żr.www.brexit.gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet