9 lis 2023

9 lis 2023

wiosna 2024 – on line -taryfikacja

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Taryfikacja

Termin: wiosna 2024-  od godz. 9,00 – 7 godz. lekcyjnych

Wiedza na temat tych zagadnień jest istotna również w świetle nowych obowiązków nałożonych na importerów i przedstawicieli pośrednich związanych z przepisami CBAM.

Program:

 • nomenklatura taryfowa,
 • klasyfikacja towarów w nomenklaturze scalonej:

–       ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej,

–       praktyczne zastosowanie reguł interpretacyjnych,

 • środki taryfowe – rodzaje stawek celnych, kontyngenty taryfowe, zawieszenia,
 • systemy informatyczne wykorzystywane
  w procesie klasyfikacji towarów,
 • dowody wykorzystywane w procesie klasyfikacji towarów,
 • wiążąca informacja taryfowa.
 • ĆWICZENIA

Wykładowca jest długoletnim pracownikiem. administracji celnej. Od 2004 roku  prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy celnych jak i dla agentów celnych. W swojej karierze zawodowej zajmował się postępowaniem celnym, legalizacją świadectw pochodzenia, przemieszczaniem towarów podwójnego zastosowania oraz był wieloletnim koordynatorem do spraw pochodzenia towarów.

Cena  za 1 osobę wynosi dla :

 • Zrzeszonych 550,00+ 23 % vat od osoby
 • Niezrzeszonych 650,00 + 23 % vat od osoby

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienie 100% przedpłaty za szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

W zgłoszeniu proszę podać  imię i nazwisko oraz adres e-mail  uczestnika i dane niezbędne do wystawienia f-ry i adres do jej przesłania .

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: specjalista1@pisil.plpisil@pisil.pl

 Zapraszamy do udziału w szkoleni. (KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet