31 Sty 2020

31 Sty 2020

02-06.03. i 30.03-3.04.2020 Gdynia – szkolenie przygotowujące do zawodu agenta celnego – praktyczne kompendium wiedzy

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Tytuł: ” Szkolenie przygotowujące do zawodu agenta celnego – praktyczne kompendium wiedzy”

Termin: 2-6 .03.i  30.03-3.04.2020 ( dwa tygodnie)

Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świetojańska 3/2

Szkolenie dwutygodniowe przygotowujące od strony praktycznej i teoretycznej do pracy związanej z obsługą celną obrotu towarowego w agencjach  celnych, składach celnych
w firmach spedycyjnych. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku – 2 x40 godzin = 80godzin. Zajęcia on line będą odbywać się z wykorzystaniem sprzętu  własnego uczestników szkolenia- wymagany jest laptop z systemem operacyjnym WINDOWS 7 lub 10.

Egzamin -po ok. 3 tygodniach od zakończenia kursu.- zaliczenie z każdego bloku tematycznego(modułu) powyżej 50 % możliwych do uzyskania punktów. Egzamin poprawkowy po ok. dwóch tygodniach z niezaliczonych modułów. Osoby które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu a pozostali zaświadczenie o uczęszczaniu na szkolenie  ze wskazaniem punktacji.

Cena: 3400 PLN + 23 % vat za  osobę- dla członków PISiL

Cena: 3900 PLN + 23 % vat za  osobę. dla niezrzeszonych w PISiL

Cena obejmuje: wykład, materiały, lunch, przerwy kawowe

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl  i specjalista1@ pisil.pl do dnia 24 lutego 2020r.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwisko i imię uczestnika+ dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Program szkolenia:  

 1. Rola agencji celnej w łańcuchu dostaw
 2. Krajowe i unijne przepisy prawa celnego. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi Organizacja  administracji celno-skarbowej w Polsce
 3. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru Wspólna Taryfa Celna
 4. Pochodzenie towaru
 5. Procedury celne
 6. Instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy , przebieg odprawy celnej krok po kroku( wykład i ćwiczenia)
 7. Kontrola celna i korekta zgłoszeń, wypełnianie wniosków o korektę zgłoszenia
 8. Wartość celna. Praktyczne wskazówki, ćwiczenia
 9. Podatki VAT i akcyzowy w imporcie. Zasady obliczania podatków
 10. Systemy informatyczne WIN SAD, Intrastat, ISZTAR
 11. . Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia
 12. Dług celny
 13. Zwrot i umorzenie należności celnych
 14. System zwolnień celnych
 15. Ograniczenia obrotu towarowego
 16. Procedury uproszczone
 17. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: pisil@pisil.pl, lub specjalista1@pisil.pl , tel. 58 620 19 50

Szkolenie odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach. (KO)

 

 

 

————————————————————-

Niniejszy Komunikat przeznaczony jest wyłącznie dla członków Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Jego treść nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa, nie jest opinią prawną ani zaleceniem stosowania informacji w nim zawartych, lecz jest wyrazem spełnienia przez Izbę obowiązku informowania członków o zaistniałych wydarzeniach czy funkcjonujących stanowiskach w sprawach dotyczących Izby i jej członków. Zastosowanie się do treści Komunikatu, jego przetwarzanie oraz przekazywanie innym odbiorcom, w tym niezrzeszonym w PISiL, odbywać się może wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność osób, które tego dokonują.”

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet