4 Paź 2019

4 Paź 2019

19.11.2019 Gdynia – Reguły INCOTERMS ®2020- JAKIE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r. ?

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: REGUŁY INCOTERMS® 2020- JAKIE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r. ?

Termin: 19.11.2019, godz. 11,30 – 16,00

 Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

 Cel szkolenia: przedstawienie, wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r. reguł Incoterms® 2020 i porównanie ich z Incoterms® 2010. Uczestnik ma uzyskać praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego stosowania i interpretowania reguł Incoterms® 2020  w eksporcie i imporcie.

Forma: wykład z prezentacją, dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowania reguł Incoterms w praktyce i najczęściej popełnianych błędów, a także analiza dotycząca zastosowania poszczególnych reguł, ze wskazaniem, na co spedytor powinien zwrócić szczególną uwagę.

Program

 • Reguły Incoterms na przestrzeni lat
 • Formuła Incoterms® jako element umowy sprzedaży towarów
 • Przesłanki nowelizacji Incoterms® 2010
 • Zmiany wprowadzone w Incoterms® 2020 w stosunku do Incoterms® 2010
 • nowy, bardziej przyjazny dla użytkowników sposób prezentacji reguł;
 • nowa, dodatkowo wprowadzona,  forma prezentacji reguł, w układzie „horyzontalnym”;
 • konosamenty na towary załadowane w FCA;
 • zróżnicowany zakres ubezpieczeń cargo w CIP i CIF;
 • reguła DPU zamiast DAT;
 • wprowadzenie regulacji dotyczącej przewozu własnymi środkami transportu – FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Zasady zastosowania Incoterms® 2010 w kontrakcie – jak należy odwoływać się do Incoterms® w kontrakcie
 • Zakres regulacji Incoterms® 2020 – co regulują, a czego nie regulują Incoterms® 2020
 • Struktura i klasyfikacja formuł Incoterms® 2020
 • Analiza poszczególnych formuł Incoterms® 2020 stosowanych przy przewozach środkami wszystkich gałęzi transportu (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) – analiza podziału kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
 • Analiza poszczególnych formuł Incoterms® 2020 stosowanych przy przewozach drogą morską i wodną śródlądową (FAS, FOB, CFR, CIF) – analiza podziału kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
 • Możliwości modyfikacji formuł Incoterms®  i ich konsekwencje
 • Odprawa, w tym celna i odprawa pod względem bezpieczeństwa, w eksporcie, tranzycie i imporcie, w regułach Incoterms® 2020
 • Dokument dostawy/dokument transportowy w regułach Incoterms® 2020
 • Ubezpieczenie w regułach Incoterms® 2020; zróżnicowany zakres w regułach CIF i CIP
 • Opakowanie i kontrola towaru w Incoterms® 2020
 • Przesłanki wyboru określonej formuły Incoterms® 2020
 • Gestia transportowa w świetle Incoterms® 2020 i rola spedytora w jej realizacji
 • Reguły Incoterms Incoterms® jako formuły ceny za towar
 • Reguły Incoterms® a umowa spedycji i umowa przewozu – podział kosztów załadunku i wyładunku
 • Charakterystyka dokumentowych form zapłaty – inkasa dokumentowego i akredytywy dokumentowej w świetle reguł Incoterms® 2020; powiązanie między regułami Incoterms® 2020 a warunkami płatności w umowie sprzedaży
 • Analiza przykładowych reguł Incoterms® 2020 .

Incoterms® jest zastrzeżonym znakiem handlowym, należącym do Międzynarodowej Izby Handlowej, która ma do niego wszelkie  prawa autorskie.

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, wieloletni pracownik Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego i jego spedycyjno-transportowej obsługi; w tym współautorka VI wydania Podręcznika spedytora, PISiL 2014, Handel zagraniczny – poradnik dla praktyków, PWE 2012; Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, PWE, 2017 oraz publikacji Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, wyd. 1 2011, II 2017, wydanej przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, zawierającej charakterystykę formuł Incoterms® wraz z przykładami ich zastosowania i komentarzem.

Uczestnicy otrzymają materiały ilustrujące omawiane zagadnienia.

Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 12.11.2019 na adres pisil@pisil.pl

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet