28 Sty 2020

28 Sty 2020

19.03.2020 Warszawa – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Termin: 19.03.2020, godz. 9,00-16,00

Miejsce: Warszawa – miejsce podamy dodatkowo

Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 600,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 750,00 + 23 % vat,

 Adresaci szkolenia:

przedstawiciele firm transportowych

przedstawiciele firm spedycyjnych

zleceniodawcy ładunków w transporcie

przedstawiciele firm ubezpieczeniowych

agenci i brokerzy ubezpieczeniowi

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  –ubezpieczycieli
  –brokerów
 • Specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  –underwriterzy
  –brokerzy
  –szefowie departamentów
 • Przedstawiciele firm transportowych
 • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Cele szkolenia:

praktyczne przybliżenie problematyki ubezpieczeń transportowych, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów związanych z realizacją umów w transporcie

Sposób prezentacji:

wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi

przykłady problemów jakie pojawiają się przy realizacji ubezpieczeń transportowych

zajęcia warsztatowe

tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

 Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie do ubezpieczeń transportowych
 3. Podział ubezpieczeń transportowych i klasyfikacja polis
 4. Stosowane w praktyce dokumenty ubezpieczenia – polisa, (lub inne stosowane dokumenty – certyfikaty, noty pokrycia)
 5. Różnice między dokumentami ubezpieczeniowymi, a możliwość popełnienia błędu przy wyborze właściwego podwykonawcy
 6. Elementy ubezpieczenia stosowane w dokumentach ubezpieczenia
 1. Praktyczna Istota ubezpieczeń transportowych
 2. Ładunek jako cel ubezpieczeń transportowych
 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie, a odpowiedzialność przewoźnika/spedytora (praktyczne przykłady)
 4. Dobrowolne ubezpieczenia transportowe, a praktyczne wymogi rynku
 5. Rynek ubezpieczeń transportowych
 6. Regres ubezpieczeniowy a praktyczna strona jego wykorzystania
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC spedytora
 2. Ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 3. Zakres odpowiedzialności spedytora z tytułu spedycji przesyłek
 4. Zakres terytorialny
 5. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 6. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 7. Podsumowanie
 8. Zalety Ubezpieczenia OC spedytora
 9. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia cargo
 3. Gestia ubezpieczeniowa
 4. Podział ubezpieczeń cargo
 5. Polisy transportowe stosowane tylko dla ubezpieczeń cargo
 6. Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowe ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 7. Suma ubezpieczenia, a wartość przedmiotu ubezpieczenia
 8. Podsumowanie
 9. Zalety ubezpieczenia cargo,
 10. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego
 3. Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 4. Zakres odpowiedzialności
 5. Zakres terytorialny
 6. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 7. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 8. Podsumowanie
 9. zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego
 10. wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i EU
 3. Suma gwarancyjna w kabotażu na terenie Niemiec oraz na kraje EU
 4. Rodzaje przewożonych ładunków
 5. Pojazdy przewożące ładunki w transporcie kabotażowym
 6. Rodzaje stosowanych polis/certyfikatów w ruchu kabotażowym i ich praktyczne zastosowanie
 7. Omówienie certyfikatów kabotażowych stosowanych w kabotażu na terenie Niemiec
 8. Podsumowanie
 9. Zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 10. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełnianie przy sprawdzaniu polis
 • Najważniejsze elementy oceny polis transportowych
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Ocena polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie przykładowych dokumentów ubezpieczenia
 3. Podsumowanie zajęć praktycznych

 Prowadzący:

Alicja Wicikowska ekspert ds. ubezpieczeń i roszczeń transportowych

Absolwent: Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki Produkcji

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletnie doświadczenie zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w dziale ubezpieczeń i roszczeń ładunkowych

Szkolenia i staże specjalistyczne:

 1. Studia w Swiss Insurance Training Centre Zurichu w zakresie ubezpieczeń transportowych:
 2. Seminarium i warsztaty w Munich Reinsurance Company w Monachium w zakresie  ubezpieczeń transportowych,
 3. Praktyka w Allianz Globus Marine w Hamburgu
 4. Praktyka PSAL Antwerp w Antwerpii w zakresie roszczeń ładunkowych

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do 28.02.2020. (ES)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet