7 Paź 2020

7 Paź 2020

17.11.2020 – on line – Terminy przedawnienia roszczeń w TSL

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Terminy przedawnienia roszczeń w TSL

 Termin: 17.11.2020 w godz. 9,30 -15,30 ( 8 godz.)

 Miejsce: on line – aplikację za pomocą której odbędzie się szkolenie podamy po zgłoszeniu udziału

 Wykładowca:  mec Beata Janicka – radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.

 Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat, tj. brutto553,50/ osoba

Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat, tj. brutto 676,50 / osoba

 Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 31.10.2020

PROGRAM:

 1. Przedawnienie roszczeń z umowy spedycji
 • osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem spedytora
 • terminy przedawnienia roszczeń względem spedytora
 • terminy przedawnienia roszczeń regresowych spedytora względem podwykonawców
 • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 • terminy przedawnienia roszczeń spedytora względem zleceniodawcy
 • przedawnienie roszczeń podwykonawców względem spedytora
 1. Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu krajowego na gruncie ustawy prawo przewozowe
 • osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
 • przedawnienie roszczeń względem przewoźnika
 • postępowanie reklamacyjne
 • terminy zawite / akty staranności
 • terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 • terminy przedawnienia roszczeń regresowych przewoźnika względem podwykonawcy
 • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 1. Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu – przewóz międzynarodowy na gruncie Konwencji  o   Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
 • przedawnienie roszczeń względem przewoźnika
 • osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
 • postępowanie reklamacyjne
 • akty staranności – domniemania
 • terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 • terminy przedawnienia roszczeń regresowych – podwykonawstwo, przewóz sukcesywny
 • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 1. Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu innych gałęzi transportu
 • roszczenia względem przewoźnika morskiego
 • termin przedawnienia roszczeń przewoźnika morskiego względem Merchanta na gruncie wybranych systemów prawnych
 • na gruncie kodeksu cywilnego
 • z umowy przewozu lotniczego
 • z umowy międzynarodowego przewozu kolejowego
 1. Terminy przedawnienia z umowy składu i przechowania  (ES)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet