21 sty 2021

21 sty 2021

16.09.24-6.12.2024 –  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Przez:

Sekcja: Szkolenia

  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA,   wykłady i egzaminy stacjonarnie + nauka własna via e-platforma PISiL:

Wykłady w formie mieszanej, tj. on line i „na żywo” w siedzibie PISiL w Gdyni

terminy wykładów :

On line

16.09.24     poniedzialek  godz. 17,50-20,30

 17.09.24 wtorek godz. 17,50-20,30

 18.09.24 środa godz. 17,50-20,30

 19.09.24  czwartek godz. 17,50-20,30

 20.09.24  piątek godz. 17,50-20,30

21.09.24 Sobota  godz. 8,30-11,00

23.09.24 Poniedziałek godz. 17,50-19,30

24.09.24 wtorek godz. 17,50-20,30

25.09.24 środa godz.  17,50-19,30

26.09.24 czwartek godz. 17,50-20,30

27.09.24 piątek  godz. 17,50-20,30

28.09.24 sobota godz. 8,30-11,00

 30.09.24  poniedzialek godz. 17,50-20,20

 1.10.24  wtorek godz. 17,50-20,30

 2.10.24 środa godz, 17,50-20,30

3.10.24 Czwartek godz.17,50- 20,30

4.10.24 piątek godz, 17,30-20,30

5.10.24 Sobota godz. 8,30-11,00

7.10.24 Poniedziałek godz. 17,50-20,30

 8.10.24 Wtorek 17,50-20,30

w siedzibie Izby:

 Poniedziałek  21.10.24  godz. 8,30-16,00

wtorek  22.10.24 godz. 8,30-16,00

środa    23.10.24 godz. 8,30-16,00

czwartek  24.10.24 godz. 8,30-17,30

piątek  25.10.24 godz. 8,30-16,00

sobota    26.10.24 goz. 8,30-13,00

test/Egzamin    podsumowujący I blok

 

Blok II po dwóch tygodniach przerwy

 poniedziałek  18.11.24 godz. 8,30 -14,30

15,00 – 18,15 egzamin językowy (podział na grupy)

I grupa 15,00-16,30 (ang); II grupa 16,45-18,15 (ang)

Wtorek  19.11.24 godz. 8,30-16,00

środa   20.11.24 godz. 8,30-16,00

czwartek   21.11.24 godz. 8,30-14,00

Piątek  22.11.24 godz. 8,30- 14,00

15,00-   ogłoszenie wyników egzaminu z j.obcego  lektor

sobota   23.11.24 godz. 8,30-12,30

test/Egzamin   podsumowujący II blok

podsumowanie i zakończenie kursu

  Egzaminy w siedzibie PISiL:

j.ang,  18.11.2024 – podzial na grupy

końcowy:  6.12..2024 – podzial na grupy

Cena:

Dla niezrzeszonych w PISiL: 7.980,00+ 23 % VAT

Dla zrzeszonych w PISiL: 6.500,00 + 23% VAT

Dodatkowa opłata za wydanie dyplomu – po zdaniu egzaminów w wysokości  PLN  990,00 + 23 % VAT.

Książki do przygotowania się do egzaminu można zakupić wcześniej via www.pisil.pl.

Terminy wykładów i egzaminów mogą  ulec zmianie.

Testy językowe: angielski – nie objęte wykładami

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, dokumenty FIATA

Warunki dostaw towarów w hz

Transakcje h.z.

Rozliczenia w hz

Marketing w firmie spedycyjnej

Transport lotniczy

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport morski

Obsługa ładunków w porcie morskim

Żegluga śródlądowa

Transport multimodalny

Ubezpieczenia Transportowe

Logistyka i magazynowanie

Obsługa celna towarów

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne w spedycji

Podatek VAT w transporcie i Spedycji

Logistyka handlu internetowego

Logistyka miejska

Zrównoważony rozwój w branży przewozów towarowych

Transport ładunków ponadnormatywnych

Podstawy obrotu kontenerowego

Transport ładunków niebezpiecznych

Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 70 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

– uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi w przypadku języka obcego

Poprawki: rok od zakończenia kursu (poprawia się bloki nie zaliczone lub j.obcy).

Kurs uprawnia do  ubiegania się o międzynarodowy zawodowy dyplom FIATA przy spełnieniu warunków:

– ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym

– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z j.ang.

– wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL

Dla osób zainteresowanych  zostanie zorganizowana  on line powtórka z języka angielskiego. Termin ustalimy z osobami zainteresowanymi.

Cena kursu powtórkowego PLN 700+23%VAT) .

 Przypominamy, że istnieje także możliwość wykupienia kursu j.angielskiego on-line  w dowolnym terminie w cenie PLN 750+vat – zgłoszenia proszę przysyłać  na  pisil@pisil.pl (hasło dostępu generowane jest po wpływie na konto Izby 100% przedpłaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl;  podając dane jak niżej:

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dane niezbędne do wystawienia f-ry, e-mail do wysylki f-ry
Deklaracja udziału w powtórkowym kursie j.ang(tak czy nie)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet