3 lis 2020

3 lis 2020

29.11.2021 – on line – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

 Termin: 29.11. 2021 godz. 9.00 do 15.00 ( 8 godz. lekcyjnych)

Miejsce: on line – aplikację za pomocą której odbędzie się szkolenie podamy po zgłoszeniu udziału osób

Wykładowca: Alicja Wicikowska Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie: Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), Ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego,   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, roszczenia ładunkowe

Cena zawiera wykłady, materiały  i wynosi:

Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat, tj. brutto553,50/ osoba

Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat, tj. brutto 676,50 / osoba

 Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl  (ES)

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Rola firm spedycyjnych/przewozowych w ubezpieczeniach transportowych.
 3. Określenie zapotrzebowania klienta na ubezpieczenie transportowe.
 4. Obowiązki spedytora/przewoźnika w kontekście ubezpieczeń transportowych.
 5. Charakterystyka rynku ubezpieczeń transportowych w Polsce.
 6. Ubezpieczenia transportowe w ofertach ubezpieczycieli.
 7. Wybór rodzaju ubezpieczenia transportowego jak najlepiej dopasowanego do własnych potrzeb.
 8. Dokumenty występujące w ubezpieczeniach transportowych.

 

 1. Optymalizacja ryzyka transportowego przy pomocy ubezpieczeń transportowych
 2. Ubezpieczenie OC spedytora
 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 4. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 5. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym

 

 • Najlepsze praktyki w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych

 

 1. Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia transportowego

 Najważniejsze elementy i kryteria wyboru polis transportowych

 1. Zakup polisy transportowej
 • zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia transportowego,
 • oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz możliwości finansowych,
 • jakość usługi ubezpieczenia transportowego,
 • cena usługi ubezpieczeniowej – składka,
 • optymalizacja kosztów ubezpieczeń transportowych,
 • wybór ubezpieczyciela.
 1. Likwidacja szkód transportowych i możliwość przeprowadzenia skutecznego postępowania regresowego

 

 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Minimalizacja ryzyka błędu przy:
 • zawieraniu umowy ubezpieczenia transportowego,
 • przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych w procesie spedycji i przewozu, cargo oraz składaniu reklamacji,
 • wypełnianiu dokumentów występujących w procesie ubezpieczeń spedycyjnych i przewozowych oraz cargo
 • współpracy z ubezpieczycielami.
 1. Podsumowanie zajęć praktycznych

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet