1 lip 2021

1 lip 2021

2024 – szkolenie na agenta celnego

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Zapraszamy  do udziału w planowanym na pierwszą połowę przyszłego roku szkoleniu przygotowującym do zawodu agenta celnego.

 Kurs agent celny – on line i częściowo stacjonarnie – w zależności od ilości zgłoszeń

Wykłady on line via aplikacja Microsoft Teams. + nauka własna via e-platforma PISiL

Wykłady i egzaminy – stacjonarnie w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2 w ustalonym terminie .

Zagadnienia objęte wykładami:

 1. Rola agencji celnej w łańcuchu dostaw
 2. Krajowe i unijne przepisy prawa celnego. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi Organizacja  administracji celno-skarbowej w Polsce
 3. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru Wspólna Taryfa Celna
 4. Pochodzenie towaru
 5. Procedury celne
 6. Instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy , przebieg odprawy celnej krok po kroku( wykład i ćwiczenia)
 7. Kontrola celna i korekta zgłoszeń, wypełnianie wniosków o korektę zgłoszenia
 8. Wartość celna. Praktyczne wskazówki, ćwiczenia
 9. Podatki VAT i akcyzowy w imporcie. Zasady obliczania podatków
 10. Systemy informatyczne WIN SAD, Intrastat, ISZTAR
 11. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia
 12. Dług celny
 13. Zwrot i umorzenie należności celnych
 14. System zwolnień celnych
 15. Ograniczenia obrotu towarowego
 16. Procedury uproszczone
 17. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

Wykłady  każdego dnia w godz. 8,30 – 15,00 on line a stacjonarnie wg ustaleń z uczestnikami.

Egzamin po ok. 3 tygodniach od zakończenia kursu –  zaliczenie :z każdego bloku tematycznego (modułu) powyżej 50 % możliwych do uzyskania punktów.

Egzamin poprawkowy po ok. dwóch tygodniach z niezaliczonych modułów.

Osoby które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu a pozostali zaświadczenie o uczęszczaniu na szkolenie  ze wskazaniem punktacji.

Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.

zgłaszanie uczestników kursu  na adres:  specjalista1@pisil.pl  , pisil@pisil.pl

Cena: Cena: 4.000,00 PLN + 23 % vat za  osobę- dla członków PISiL

Cena: 4.500 PLN + 23 % vat za  osobę. dla niezrzeszonych w PISiL

W zgłoszeniu prosimy podać nazwisko i imię uczestnika+ dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury VAT. (KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet