24 sty 2022

24 sty 2022

Przedsiębiorcy apelują do rządu, by wprowadził obowiązek szczepień

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przedsiębiorcy nie będą korzystali z tzw. ustawy Hoca, bo premiuje niezaszczepionych, i apelują o zaostrzenie przepisów.

Apel partnerów społecznych do rządu o wprowadzenie obowiązku szczepień w Polsce i preferencji dla osób zaszczepionych to spore wyzwanie dla rządu, który od miesięcy unika jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Pytanie, co jeszcze powstrzymuje nasz rząd przed wprowadzeniem obowiązku szczepień w Polsce. Jednocześnie pracodawcy krytykują dotychczasowe rozwiązania, czego przykładem jest tzw. ustawa Hoca, poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii Covid-19 (druk 1846).

Przewiduje on możliwość przesuwania pracowników na inne stanowiska, jeśli nie przedstawią oni negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego nie później niż 48 godzin wcześniej) lub paszportu covidowego potwierdzającego jego zaszczepienie. W razie przesunięcia pracownika, w myśl projektu ma on otrzymywać wynagrodzenie na poziomie „nie niższym niż dotychczasowe”. – Projekt umożliwia dostęp do bezpłatnych testów pracownikom oraz weryfikację informacji nt. statusu zdrowotnego pracowników.

W praktyce przerzuca się jednak ciężar działań i odpowiedzialność w tym zakresie na pracodawców i przedsiębiorców. Pracodawcy podkreślają, że projekt poselski tworzy preferencje dla niezaszczepionych pracowników. Przykładowo w branży produkcyjnej osoba, która odmówi przeprowadzenia testu w kierunku SARS- -CoV-2 i nie przedstawi na wezwanie pracodawcy paszportu covidowego, nie będzie mogła zostać przesunięta na inne stanowisko. Pracodawca, wiedząc o tym, że pracownik, który odmówił testu, może być zakażony koronawirusem, będzie musiał wziąć na siebie ryzyko przeniesienia przez niego wirusa na innych pracowników. By uniknąć tej odpowiedzialności, odeśle więc taką osobę do domu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Tacy pracownicy będą więc po zmianach w uprzywilejowanej sytuacji. Stąd też zaproponowana przez biznes poprawka, aby taki pracownik był wysyłany na urlop wypoczynkowy, a po jego wyczerpaniu trafiał na urlop bezpłatny. Chodzi o to, by te regulacje stanowiły formę nacisku na niezaszczepionych pracowników. Tak jak zresztą wynikało z pierwotnej zapowiedzi tych zmian, przedstawionej przez rząd już przeszło pół roku temu.

Źródło: Rzeczpospolita, e -wydanie z dn. 24.01.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet