25 wrz 2017

25 wrz 2017

12 Międzynarodowe Targi Kolejowe – www.trakotargi.pl

Przez:

Sekcja: Aktualności

informacja prasowa |TRAKO 2017

 TRAKO rośnie

30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 1 000 metrów torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych, 700 wystawców z 25 krajów – 12. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017 już jutro! Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Infrastruktury i Budownictwa.

 TRAKO napędza

We wtorek, 26 września, w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO ruszają 12. Targi Kolejowe TRAKO 2017. Targi potrwają do 29 września. To największe i najbardziej prestiżowe  w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości oraz znaczenia targi kolejowe w Europie.

Tak liczny udział najważniejszych przedstawicieli branży to szczególny powód do satysfakcji – mówi Andrzej Kasprzak, prezes Zarządu MTG SA. – Cieszymy się ze stale rosnącego zainteresowania uczestnictwem w targach TRAKO i coraz bardziej profesjonalnego ich programu. To zasługa Rady Programowej, ale także wyznacznik atrakcyjności  naszego rynku spod znaku branży kolejowej i tramwajowej. Tegoroczna, rekordowa pod względem uczestnictwa edycja targów to także duże wyzwanie dla nas – organizatorów, ale jesteśmy pewni, że uczestnicy TRAKO będą w pełni usatysfakcjonowani pobytem w AMBEREXPO.

Targi TRAKO są miejscem spotkań firm z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów         i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów, pasjonatów kolei. To również platforma dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury, systemu zarządzania transportem i technologii wyposażenia taboru. Podczas ponad 40 wydarzeń: debat, seminariów, konferencji i prezentacji                               w międzynarodowym gronie poruszane będą najbardziej aktualne, priorytetowe dla branży tematy.

TRAKO 2017 to 700 wystawców z 25 krajów, w tym pawilony narodowe: Austrii, Czech, Wlk. Brytanii, niemieckich landów- Berlina i Brandenburgii, Saksonii, Badenii-Wirtembergii oraz misje handlowe Brukseli i Walonii. Uczestnicy targów to zarówno firmy o zasięgu międzynarodowym jak i czołówka największych polskich firm z branży kolejowej i tramwajowej, w tym prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii dla kolei i taboru.

Ekspozycja największych w Polsce i Europie producentów taboru

Tegoroczna  ekspozycja  wystawiennicza dobrze obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowosądecki NEWAG zaprezentuje 2 pojazdy – Impuls II z obniżoną podłogą, zbudowany dla włoskiego przewoźnika FSE z Bari oraz lokomotywę  Griffin. Bydgoska Pesa pokaże elektryczną GAMĘ Marathon z dojazdowym silnikiem spalinowym, której właścicielem będzie Rail Capital Partners oraz Elf II przygotowany przez Pesę dla Kolei Śląskich. Również Stadler Polska zaprezentuje dwa pojazdy FLIRT, jeden przeznaczony dla norweskiego NSB, drugi zaś dla przewoźnika Gysev z Węgier. Razem z Solarisem wystawią tramwaj TRAMINO dla Lipska. Będzie można również obejrzeć kilka zmodernizowanych wagonów PKP Intercity oraz nowy pociąg spalinowy Link zakupiony przez POLREGIO. Odbędzie się także prezentacja nowej lokomotywy elektrycznej „207E” Rail Polska Sp. z o.o. oraz Lokomotywy Vectron MS Siemensa.

Na terenach zewnętrznych będzie można również podziwiać pulpit lokomotywy ET41 podłączony pod Maszynę – Symulator Pojazdów Szynowych, podczas trwania imprezy każdy będzie mógł zasiąść za nastawnikiem na fotelu maszynisty. Firma Track Tec zaprezentuje INTELIGENTNY ROZJAZD, którego elementami są płyty i radiatory ogrzewane indukcyjnie, system sterowania ze stacją pogodową, napęd hydrauliczny Alstom HyDrive, mocowania SKLTT12 oraz płyty ślizgowe z systemem rolek. Prezentowany przez Track Tec system ogrzewania indukcyjnego to zupełnie nowe rozwiązanie w skali światowej. Jego innowacyjność wynika ze sposobu wytwarzania ciepła, powstającego tylko w miejscach rozjazdu, które powinny być ogrzewane, co odróżnia go od innych konstrukcji tego typu.

Co w programie?

W programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji znajdą się debaty, liczne konferencje, seminaria, pokazy i prezentacje firm. Już w przeddzień targów odbędzie się konferencja techniczna IGKMKomunikacją tramwajową w przyszłość – potrzeby                                i uwarunkowania”, dedykowana  specjalistom branży tramwajowej, działającym w Komisjach Branżowych IGKM. Również w dzień poprzedzający targi odbędzie się II edycja seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Oficjalne otwarcie Targów odbędzie się we wtorek 26 września o godz. 11.00 a tuż po nim zasługująca na szczególną uwagę przygotowana przez Grupę PKP debata. „Stworzenie ram regulacyjnych dla rozwoju zrównoważonego transportu w UE” – to tytuł dyskusji, w której udział wezmą m.in. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury    i Budownictwa, Libor Lochman – Dyrektor Wykonawczy CER, Krzysztof Mamiński –  Prezes Zarządu PKP S.A, Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Tadeusz Kosma Złotowicz – Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Transportu   i Turystyki oraz eksperci z dziedziny transportu kolejowego. Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: Idea zrównoważonego transportu w Europie – czy i w jakim stopniu jest realizowana; Proces regulacji rynku kolejowego w UE, otoczenie prawne dla działalności przedsiębiorstw kolejowych; Wyzwania stojące przed państwami i kolejami w związku ze zwiększaniem konkurencyjności kolei, m.in. w zakresie innowacyjności i współpracy intermodalnej Inwestycje na kolei – znaczenie funduszy unijnych.

Na konferencję:Zarządca Infrastruktury – Wykonawca i Producent – Jednostka Notyfikowana. Jak relacje pomiędzy tymi podmiotami wpływają na tempo i koszty realizacji, efektywność i jakość oraz innowacyjność inwestycji. Co osiągnęliśmy? Co przed nami?” zapraszają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego; Instytut Kolejnictwa. Planowane jest omówienie zagadnień związanych   z dialogiem pomiędzy rynkiem wykonawców i producentów, a zarządcą infrastruktury, jako zamawiającym w ramach inwestycji na polskiej sieci kolejowej. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące innowacyjności i inwestycji w rozbudowę potencjału branży    w kontekście obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych zamawiającego.

Jakie są długoterminowe plany rozwoju europejskiego transportu? Jak zmieni się infrastruktura? Czy uda się wzmocnić pozycję kolei w konkurencji z transportem samochodowym? Te inne tematy będą poruszane podczas IV edycji międzynarodowej konferencji RAIL22 pt. „Co hamuje kolejowe przewozy towarowe?”, na którą zaprasza Fundacja PRO Kolej. Uczestnicy debaty to europejscy wiceministrowie odpowiedzialni za kolej, wiceprezesi kolei polskich i białoruskich, przedstawiciele koncernu Deutsche Bahn, spółki Rail Baltica, Banku Światowego i Komisji Europejskiej.

W trzeci dzień targów odbędzie się debata: „Współpraca jednostek oceniających  z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego”, na którą zaprasza SIRTS. Będzie próbą przedstawienia całościowego obrazu zakresów działań

poszczególnych rodzajów podmiotów zaangażowanych w procesy oceny i działania formalno-prawne w zakresie transportu kolejowego oraz ich relacje i zobowiązania w zakresie udostępniania informacji. Debata odbędzie się w kontekście czwartego pakietu kolejowego przyjętego w roku 2016 przez Parlament Europejski,  zmieniającego   i porządkującego relacje pomiędzy podmiotami.

PO RAZ PIERWSZY – DZIEŃ KARIERY

Zamierzeniem Rady programowej TRAKO 2017 organizatora projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców   i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich. W ramach Dnia Kariery (piątek, 29 września) wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk.

Uczestnicy Dnia Kariery będą mogli zwiedzać ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która obrazuje stan rozwoju branży oraz  zapoznać się z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi dla transportu szynowego. W programie m. in.: debata: Programy branżowe szkół średnich, warsztaty pisania CV, debata pt. Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym pracodawcą dla absolwentów wyższych uczelni oraz job wall z ofertami pracy, staży, praktyk i indywidualne spotkania z pracodawcami. Po trudach związanych z poszukiwaniem nowych ścieżek rozwoju do Strefy Chillout zaprasza Hyundai Rotem Company.

 Kolej w miniaturze

Świat Małej Kolei to cykliczna impreza tradycyjnie towarzysząca Targom TRAKO. W tym roku powstanie ona we współpracy z Sopockim Klubem Modelarzy Kolejowych. Pasjonaci transportu szynowego i modelarze zaprezentują makiety i dioramy pokazujące polski krajobraz na kolei. Wszystkie prezentowane prace będą miały podczas tegorocznych Targów swoje premiery. Ponadto zaprezentowane zostaną ciekawe kolekcje taboru kolejowego oraz materiały prezentujące historię kolei transportu szynowego na Pomorzu. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszą się makiety ruchome, ale atrakcją będzie też możliwość spotkania z ich autorami. Publiczność odwiedzająca Targi będzie mogła wybrać najładniejszą i najciekawszą prezentację spośród wszystkich prezentowanych w Świecie Małej Kolei. Zwycięzca zostanie nagrodzony Pucharem Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich SA.

 TRAKO POMAGA

Wystawcy i organizatorzy Targów TRAKO od lat organizują akcję charytatywną TRAKO DZIECIOM. W tym roku beneficjentem akcji są podopieczni Fundacji „Dr Clown”.

TRAKO DZIECIOM to poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, do którego po raz pierwszy zapraszamy także pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. Jego tegoroczna, dziewiąta edycja zatytułowana jest „Mój przyjaciel  w podróży pociągiem”. Finałem konkursu jest aukcja prac młodych, utalentowanych twórców – laureatów podczas wieczornej GALI TRAKO. Wszystkie środki pieniężne pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”. Każdy może znaleźć się wśród laureatów naszego konkursu – wystarczy przysłać do nas swoje prace i… satysfakcja gwarantowana.

”Doktorzy clowni” realizują program „Terapia śmiechem” w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie przebywają chore, niepełnosprawne dzieci.

TRAKO NAGRADZA NAJLEPSZYCH

Targom TRAKO towarzyszy siedem prestiżowych konkursów:

 • Konkurs o nagrodę im. inż. Józefa Nowkuńskiego dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych oraz projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski, a także taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE    i prezentowanego na TRAKO 2017
 • Konkurs o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na targach
 • Konkurs o nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
 • Konkurs o Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej
 • Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2017
 • Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku

Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą organizacje branżowe: Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji      i Logistyki, Railway Business Forum (RBF), Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności         i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP. Partnerami targów są firmy Bombardier, Knorr-Bremse,  Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, TINES oraz TRACK TEC.
Więcej o targach można się dowiedzieć na stronie www.trakotargi.pl.

 TRAKO 2017 

 • termin: 26-29 września, wtorek-czwartek: godz. 10.00-17.00,piątek: godz. 10.00- 16.00
 • miejsce: AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
 • organizacja: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Grupa PKP
 • kontakt dla mediów: dyrektor projektu TRAKO: Dorota Daszkowska-Kosewska daszkowska@mtgsa.com.pl | tel. 58 55 49 212

 WSTĘP NA TARGI

 • zwiedzający branżowi: wstęp bezpłatny po dokonaniu rejestracji

-rejestracja internetowa czynna od 1.03.2017

-rejestracja w czasie targów: lady informacyjne obsługujące zwiedzających

 • Dzień Kariery, po zarejestrowaniu się wstęp wolny
 • zwiedzający branżowi, którzy nie dokonają rejestracji:

– bilet jednodniowy 26-28.09 – 50 zł / dzień
– bilet jednodniowy 29.09 (dzień dla publiczności) – 15 zł
– katalog targowy zakup na miejscu 60 zł
– katalog targowy sprzedaż wysyłkowa, po zakończeniu targów, w miarę dostępności i do        wyczerpania nakładu, 80 zł + koszty przesyłki.

 • Parking:
  Karnet parkingowy (jednodniowy, tylko samochody osobowe, miejsca parkingowe dostępne w godzinach 9.30 – 19.00) – 35 zł
 • zwiedzanie ekspozycji taborowej: bezpłatne

 PATRONAT HONOROWY

 • Minister Andrzej Adamczyk, Ministerstwo Infrastruktury Budownictwa

WSPÓŁORGANIZACJA

 • Bombardier
 • Knorr-Bremse
 • Medcom
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • TINES
 • Tracktec

 WSPÓŁPRACA

 • OSJD Organizacja Współpracy Kolei
 • UNIFE Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego
 • SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • IGTL Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • SIRTS Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • RBF Railway Business Forum
 • IGKM Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • PISIL Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Fundacja Pro Kolej  (źr.: organizatorzy)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet