3 Mar 2020

3 Mar 2020

12.05.2020 Gdynia – spedycja kolejowa – intermodalna

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: spedycja kolejowa – intermodalna.

Termin: 12.05. 2020 – godz. 10-15,00 – 7 godz. Lekc.

Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia ul. Świętojańska 3/2

Wykładowca:  Beata Janicka – radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk. Współautor kolejnego wydania

Podręcznika Spedytora.

 Forma: wykład i  dyskusja .

 Program

  1. Przewóz intermodalny w praktyce
  2. Regulacje prawne w zakresie przewozu intermodalnego
  3. Operator transportu intermodalnego – przewoźnik czy spedytor

1) przedsiębiorcy zajmujący się transportem intermodalnym

2) rodzaje zawieranych umów w transporcie intermodalnym

3) pozycja prawna operatora transportu intermodalnego

– czy operator przewozu intermodalnego to spedytor

4) podwykonawcy operatora transportu intermodalnego

  1. Zasady odpowiedzialności operatora transportu intermodalnego

1) przepis prawny czy umowa

2) wysokość odszkodowania

  1. Zasady dochodzenia roszczeń od operatora transportu intermodalnego

 Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

  • Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat/ os.,tj. brutto PLN 553,50
  • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat/ os., tj. brutto PLN 676,50

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: pisil@pisil.pl, tel. 58 620 19 50 lub 606225148

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz dane odnośnie płatnika w terminie do 24.04.2020 r. (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet