3 lis 2017

3 lis 2017

1 mld zł wsparcia dla transportu intermodalnego w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła plan pomocy publicznej w wysokości 1 mld zł na wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Wsparcie, ze środków publicznych ma obejmować m.in. zakup specjalistycznego sprzętu wymaganego do transportu intermodalnego (np. do przeładunku czy wspierających zarzadzanie flotami systemów telematycznych i satelitarnych). Fundusze mają też być przeznaczone na zakup i modernizację wyspecjalizowanego taboru kolejowego. Bruksela uznała, że plany rządu polskiego są proporcjonalne do przepisów UE dotyczących pomocy państwa, która ma być dostępna dla operatorów intermodalnych i spółek leasingujących tabor kolejowy. Wsparcie rządu wyniesie  do 50%   kosztów kwalifikowalnych, dzięki finansowaniu z funduszu spójności UE. Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 r.     (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet