9 gru 2020

9 gru 2020

25.11.2021 – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

 Termin: 25.11.2021 godz. 9.00 do 15.00 ( 8 godz. lekcyjnych)

Miejsce: on line – aplikację za pomocą której odbędzie się szkolenie podamy po zgłoszeniu udziału osób

Wykładowca: Alicja Wicikowska Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie: Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), Ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego,   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, roszczenia ładunkowe

Cena zawiera wykłady , materiały  i wynosi:

Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat, tj. brutto553,50/ osoba

Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat, tj. brutto 676,50 / osoba

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie do ubezpieczeń transportowych
 3. Podział ubezpieczeń transportowych i klasyfikacja polis
 4. Stosowane w praktyce dokumenty ubezpieczenia
 5. Różnice między dokumentami ubezpieczeniowymi, a możliwość popełnienia błędu przy wyborze właściwego podwykonawcy
 6. Elementy ubezpieczenia stosowane w dokumentach ubezpieczenia
 7. Praktyczna Istota ubezpieczeń transportowych
 8. Ładunek jako cel ubezpieczeń transportowych
 9. Ubezpieczenie mienia w transporcie, a odpowiedzialność przewoźnika/spedytora (praktyczne przykłady)
 10. Dobrowolne ubezpieczenia transportowe, a praktyczne wymogi rynku
 11. Rynek ubezpieczeń transportowych
 12. Regres ubezpieczeniowy a praktyczna strona jego wykorzystania
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC spedytora
 2. Ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 3. Zakres odpowiedzialności spedytora z tytułu spedycji przesyłek
 4. Zakres terytorialny
 5. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 6. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 7. Podsumowanie
 8. Zalety Ubezpieczenia OC spedytora
 9. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 10. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 11. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia cargo
 12. Gestia ubezpieczeniowa
 13. Podział ubezpieczeń cargo
 14. Polisy transportowe stosowane tylko dla ubezpieczeń cargo
 15. Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowe ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 16. Suma ubezpieczenia, a wartość przedmiotu ubezpieczenia
 17. Podsumowanie
 18. Zalety ubezpieczenia cargo,
 19. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 20. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 21. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego
 22. Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 23. Zakres odpowiedzialności
 24. Zakres terytorialny
 25. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 26. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 27. Podsumowanie
 28. zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego
 29. wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 30. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 31. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i EU
 32. Suma gwarancyjna w kabotażu na terenie Niemiec oraz na kraje EU
 33. Rodzaje przewożonych ładunków
 34. Pojazdy przewożące ładunki w transporcie kabotażowym
 35. Rodzaje stosowanych polis/certyfikatów w ruchu kabotażowym i ich praktyczne zastosowanie
 36. Omówienie certyfikatów kabotażowych stosowanych w kabotażu na terenie Niemiec
 37. Podsumowanie
 38. Zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 39. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełnianie przy sprawdzaniu polis
 • Najważniejsze elementy oceny polis transportowych
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Ocena polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie przykładowych dokumentów ubezpieczenia
 3. Podsumowanie zajęć praktycznych

 Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl  (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet