12 cze 2019

12 cze 2019

01.01 – 31.12. kursy języka angielskiego internetowe i stacjonarne

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego:
  1. internetowy kurs dla spedytorów, zorientowany głównie na słownictwo i terminologię potrzebną w pracy pracownikom firm spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agentów celnych, wszystkich, którzy mają kontakt z klientami anglojęzycznymi
  2. internetowy kurs gramatyki który pozwala powtórzyć, ugruntować lub sprawdzić Państwa umiejętności językowe w zakresie gramatyki języka angielskiego na bazie słownictwa i terminologii spedycyjnej
  3.   Kurs Business Writing został przygotowany dla osób wysyłających i otrzymujących korespondencję w języku angielskim. Zawiera typowo używane w korespondencji biznesowej  zwroty i wyrażenia w zestawie różnorodnych ćwiczeń(dopasowywania,uzupełniania,uszeregowania). Zwroty te pojawiają się wielokrotnie w różnych kontekstach,tak aby poprzez powtarzanie  wyćwiczyć uczestnika kursu w ich stosowaniu.Celem kursu jest przygotowanie  do pisania własnych maili w różnych kontekstach z użyciem powszechnie stosowanych struktur i wyrażeń w języku angielskim.
Wszystkie  kursy przygotowane są na poziomie pre-intermediate (czyli A2).
Każdy kurs to około 30 godzin pracy własnej na bazie przygotowanych ćwiczeń i tekstów. Praca  uczestnika będzie monitorowana indywidualnie przez lektora, który sprawdza odpowiedzi, poprawia wypowiedzi pisemne i daje informację zwrotną na temat postępów, błędów, jednocześnie podając możliwości i źródła ich korekty (np. konkretne problemy gramatyczne uczestnika i ćwiczenia do dodatkowej pracy).
Zasady uczestnictwa:
Dokonanie zgłoszenia wybranego kursu internetowego  na adres pisil@pisil.pl ,
Wniesienie opłaty  na konto PISiL w wysokości PLN 650+ 23 % VAT za wybrany kurs.
Login i hasło otrzymują uczestnicy  na okres 3 miesięcy ,  możliwość rozwiązywania zadań wielokrotnie.
Cena każdego kursu  (poz. 1 lub 2 lub 3)  : PLN 650+23 %VAT/ os.
Ponadto PISiL może zorganizować stacjonarne kursy języka angielskiego na różnych poziomach w siedzibie PISiL ,w Państwa firmie lub w centrum Gdyni. Kursy mogą być mieć charakter konwersacyjny( także z zajęciami prowadzonymi z native speakerem), modułowy lub tradycyjny Business English.
Tematy kursów modułowych mogą obejmować następujące obszary:
  • Telefonowanie
  • Korespondencja biznesowa,
  • Negocjacje biznesowe,
  • Angielski w kontaktach towarzysko-biznesowych,
  • Prezentacje
Możliwe jest łączenie modułów tematycznych zależnie od potrzeb firmy.
Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie.
Informacje  na temat lektorów na www.englishplusbusiness.pl (E.S.)

Oferujemy także możliwość organizacji krótkiego stacjonarnego (soboty) kursu języka angielskiego skoncentrowanego na: korespondencji biznesowej, kontakcie z klientem anglojęzycznym  w rozmowie bezpośredniej i  telefonicznej.

Celem kursu jest szybkie powtórzenie, usystematyzowanie, rozszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych oraz praktyczne użycie ich w zaaranżowanych sytuacjach (pisanie maili oraz rozmowy)

Kurs składa się z 3 spotkań 5-godzinnych zorganizowanych w kolejne soboty (termin do ustalenia po wpływie min. 10 zgloszeń).

Każde spotkanie będzie łączyło elementy korespondencji i rozmowy.

Słuchacze powinni reprezentować poziom znajomości języka A2- jest możliwość przeprowadzenia krótkiego testu on-line celem sprawdzenia poziomu

Cena: do uzgodnienia  (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet