3 Sie 2015

3 Sie 2015

Raporty/Badania PISiL

By:

Zweryfikuj kontrahenta

Zgodnie z zaleceniem komisji ds. bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw towarów Izba wystąpiła w roku 2015 do organizacji przewoźników i spedytorów  w innych krajach Unii oraz do Wydziałów  Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP o udostępnienie adresów internetowych lub linków do stron internetowych, na których można zweryfikować kontrahenta (posiadane licencje, ewentualnie KRS). Niżej prezentujemy uzyskane informacje:

 

Państwo (kod państwa) Adres wyszukiwarki licencjonowanych firm transportowych Uwagi
Belgia (BE) dla transportu towarów: http://www.mobilit.fgov.be/transis_FR/crupubl1_fr Licencje firm transportowych można sprawdzić posiadając numer licencji oraz numer firmy (odpowiednik polskiego REGON lub NIP – w Belgii to jeden numer).
Białoruś (BW) Na Białorusi istnieje odpowiednik polskiego ZMPD.

Wykaz firm zrzeszonych:

http://www.bairc.org/information/perevoz/

Zamieszczono tam informację

„Информация о перевозчиках” w podziale na regiony:

Брестсткая область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минск и Минская область

Могилевская область

W celu uzyskania szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie sugerujemy też dodatkowo kontakt z przedstawicielstwem polskiego ZMPD w Brześciu: brzesc@zmpd.pl Przedstawicielstwo działa od 1 października 2014 r.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji RB nie publikuje na swojej stronie wykazu  firm, którym wydało licencje:

http://www.mintrans.gov.by/rus/administr_procedury/license/

a jedynie wykaz firm transportowych, które mu podlegają:

http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/autoandroad/

Bułgaria (BG) http://www.rta.government.bg/images/Image/registri/mt.htm The Ministry of Transport is in charge of updating the list and therefore it is in Bulgarian language.

Listę aktualizuje Ministerstwo Transportu i dlatego jest ona w języku Bułgarskim

Czechy (CZ) Z inf. Wydziału Transportu Drogowego czeskiego Ministerstwa Transportu wynika, że w Republice Czeskiej nie został jeszcze stworzony publiczny rejestr przedsiębiorstw transportowych z licencją na działalność w międzynarodowym transporcie drogowym. Osoba/firma, która chciałaby skontrolować uprawnienie przedsiębiorstwa czeskiego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego może zwrócić się bezpośrednio do Wydziału Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej przesyłając na poniższy adres e-mailowy: sekretariat.110@mdcr.cz

zapytanie zatytułowane „Ověření oprávnění k podnikání českých dopravců – licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží” (tłum.: Kontrola uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej czeskich przedsiębiorstw transportowych – licencja na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy), w którym należy podać co najmniej następujące informacje:

– nazwę czeskiego przedsiębiorstwa,

– adres siedziby,

– IČ – Identifikační číslo (odpowiednik polskiego numeru REGON), który można uzyskać w Rejestrze Działalności Gospodarczej wpisując nazwę przedsiębiorstwa:

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

oraz dane kontaktowe do przesłania odpowiedzi.

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>

 
Dania (DK)   informacje dot. transportu i logistyki, w tym również duńskich firm działających w branży, może ew. dostarczyć Duńskie Stowarzyszenie Transportu i Logistyki www.dtl.eu (niestety większość informacji jest po duńsku)
Finlandia (FI) brak jest fińskiej strony zawierającej licencjonowane firmy transportowe. polecamy Finnish Freight Forwarder’s Association: http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto/fi/liitto/jasenet.php

Dodatkowo informacje: http://www.loginfo.fi/en/logistics-services

Francja (FR)   Lista org. Przewoźników i spedytorów:

1. Federation Nationale des Transports Routiers http://www.fntr.fr/mentions-legales

2.Fédération  des Entreprises de Transport et de Logistique de France http://www.e-tlf.com/

3. Organisation des Transporteurs Routiers Européens www.otre.org

4. Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles

http://www.unostra.fr/

Hiszpania (ES) nie występuje jedna lista hiszpańskich licencjonowanych firm transportowych. Poszczególne regiony autonomiczne posiadają takie listy, aczkolwiek nie wszystkie je udostępniają. Natomiast na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu dostępny jest rejestr firm przewozowych. Rejestr ten pozwala na sprawdzenie podstawowych danych kontaktowych, rodzaju działalności gospodarczej oraz rodzaju autoryzacji i pozwoleń, które dana firma posiada. Mogą Państwo sprawdzić hiszpańskie firmy wpisując ich nazwę lub NIP (po hiszpańsku NIF). Dostępne dane obejmują m.in. ilość autoryzowanych pojazdów wraz z numerem rejestracji, a także rodzaje posiadanych autoryzacji i daty ich ważności. Znajdą tam Państwo również informację o posiadaniu przez firmę licencji na przewozy międzynarodowe.  www.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletController  
Holandia (NL) link do strony, na której można sprawdzić czy firma transportowa posiada zezwolenie (vergunning) na transport towarów drogą lądową. W okienku „Bedrijfsnaam” należy wpisać nazwę firmy, a w okienku „Plaats” nazwę miejscowości, w której dana firma ma siedzibę.

http://www.niwo.nl/pagina/120/bedrijven_zoeken/wegvervoer.html

Na poniżej stronie znajduje się lista firm transportowych posiadających certyfikat jakości (Keurmerk Transport & Logistiek).

https://extern.tln.nl/Relatieprocessen/BedrijvenIndexKeurmerk.aspx

 

Irlandia (IE)   (Road Safety Authority) umożliwia sprawdzenie czy określony podmiot jest licencjonowany poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej: https://www.rtol.ie/rtol-online/search/licence, zwyczajowo nie publikuje jednak list.
Litwa (LT) https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/InformacijaApieVezejus.jsp – baza danych licencjonowanych firm transportowych

 

Licencjonowania dokonuje Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego.

Kluczowymi stowarzyszeniami branżowymi, jednoczącymi spółki z branży transportu i spedycji są:

LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA “LINAVA”

/LITEWSKIE NARODOWE ZRZESZENIE FIRM TRANSPORTOWYCH “LINAVA”/

J.Basanavičiaus 45, LT – 03506 Vilnius

Tel.: (+ 370 5) 278 65 01

Faks: (+ 370 5) 278 65 24

E-mail: office@linava.lt

www.linava.lt

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“

/Litewskie narodowe stowarzyszenie spedytorów „LINEKA”/

Verkių g. 44-306, LT-09109, Vilnius

tel./fax: (+370 5) 277 90 36,

e-mail: info@lineka.lt

http://lineka.lt/lt/lietuvos-nacionalines-ekspeditoriu-asociacijos-lineka-nariai – wykaz członków stowarzyszenia

Norwegia (NO) baza internetowa, która  zawiera listę firm http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B8rregister

 

informacje na temat licencji potrzebnych do prowadzenia działalności związanej z transportem towarów: http://www.vegvesen.no/en/Vehicles/Professional+Transport/permits
Polska (PL) http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=wykaz&i=tresci&nazwa=zezwolenia&numer=47

lub sprawdzanie licencji ;

https://smartfrigo.com/chlodnie/logowanie/licencje

Licencję wspólnotową oraz licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy można sprawdzać samodzielnie aż na 4 sposoby:

1) poprzez portal CEIDG

2) poprzez wykaz udzielonych licencji na stronie http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wykaz-waznych-decyzji-administracyjnych2     (plik w formacie excel)

3) poprzez „infomat” – narzędzie umożliwiające sprawdzenie konkretnego przewoźnika na podstawie nr nip i tzw. nr teczki (również dostępne na http://gitd.gov.pl w dziale „Sprawdź swoje dane”)

4) poprzez analizę blankietu licencji.

Portugalia (PT) licencjonowane firmy transportowe http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/Documents/Setembro%202014/Mercadorias_OrdemEmpresas_30_09_2014.pdf link do strony Instytutu Mobilności e Transportu ( Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.)) Spis zawiera zarówno firmy transportu krajowego jak i międzynarodowego.  W kolumnie ÂMBITO (rodzaj prowadzonej działalności) dla oznaczenia transportu międzynarodowego użyto skrótu –  INT.
Rumunia (RO) lista rumuńskich licencjonowanych firm transportowych na przewóz drogowy towarów.

Pod linkiem http://www.arr.ro/doc_301_Info-operatori-transport-marfuri_pg_0.htm

 

informacje w następującej kolejności:

– transport drogowy towarów

– transport drogowy towarów ponadgabarytowych

– transport drogowy towarów pojazdami wyspecjalizowanymi

– transport drogowy  odpadów i towarów niebezpiecznych

– transport drogowy  towarów pojazdami specjalnymi

– transport drogowy żywych zwierząt

– transport drogowy towarów łatwo psujących się.

Główna strona internetowa ARR http://www.arr.ro/

Dodatkowo, w zakładce UTILE można znaleźć informację nt  przewoźników osób oraz istnieje również lista przewoźników, którzy ubiegają się o pozwolenie CEMT (A CEMT permit (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / European Conference of Transport Ministers) pod linkiem:

 

http://www.arr.ro/doc_352_Transport-marfa-CEMT-_pg_0.htm

Słowacja (SK) http://www.mindop.sk

http://www.erru.sk/- common server.

The mandatory insurance and the www.skp.sk website is one of the most important tasks when verifying a carrier. It allows to check whether the vehicle’s registration number (license plates) and type of the vehicle correspond with the information on the insurance document presented as well as the liability insurance document and other documents.
Słowenia (SI) link do wyszukiwarki licencjonowanych firm transportowych w Słowenii http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registerlicenc.aspx Wszyscy prowadzący działalność muszą posiadać licencję Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości lub Izby Gospodarczej, która większe firmy transportowe zrzesza w Sekcji Towarowego Transportu Drogowego: http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_promet/sekcija_za_cestni_tovorni_promet
Szwajcaria (SZ) wyszukiwarka firm transportowych posiadających licencję http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03630/03668/index.html?lang=de

 

Zezwolenia te będące wynikiem podpisania układu transportowego pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską są wydawane przez szwajcarskie Ministerstwo Transportu (niem. Bundesamt für Verkehr BAV ).

Bundesamt für Verkehr BAV
Sektion Güterverkehr
CH-3003 Bern
Tel.             +41 (0)58 465 87 25
Fax             +41 (0)58 462 11 86
E-Mail:        lizenz@bav.admin.ch

Szwecja (SE) licencjonowanie firm zajmujących się transportem, spedycją, logistyką jest Szwedzka Agencja ds. Transportu (Transportstyrelsen) http://www.transportstyrelsen.se/en The Swedish Association of Road Transport Companies (Sveriges Åkeriföretag)

http://akeri.se/

 

Ukraina (UN) Na Ukrainie nie istnieje ogólnodostępny wykaz ww. firm. Najlepszym rozwiązaniem w celu wstępnej weryfikacji przyszłego kontrahenta jest

sprawdznie jego historii dotychczasowej działalności na ukraińskiej giełdzie transportowej pod adresem wwwlardi-trans.com

Dodatkowe informacje można uzyskać na oficjalnej stronie Ministerstwa

Infrastruktury Ukrainy www.mtu.sov.ualuk/category/licensing.html, oraz na stronie

Intemetowej Zrzeszenia

Ukraińskich Międzynarodowych  Przewoźników  Samochodowych www.asmap.org.ua.

Węgry (HU) Nemzeti Közlekedési Hatóság – Krajowy Urząd Transportu. nie prowadzi jawnego rejestru tego typu podmiotów. 1/ Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – Węgierski Związek Przewoźników Drogowych

 

Adres: 1149 Budapest, Egressy út 77

tel: +36 (1) 252-0688

fax: +36 (1) 363-5226

email: posta@mkfe.hu

Kontakt: Dávid Bobál

W/w Związek w odpowiedzi na pismo WPHI poinformowało nasz Wydział, że zgodnie z przepisami nie mogą ujawniać listy swoich członków, jednak jest możliwość umieszczenia darmowego ogłoszenia na ich stronie internetowej. W tej sprawie można kontaktować się pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.

2/Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – Związek Branżowy Międzynarodowych Prywatnych Przewoźników

NiT Hungary Központ

Adres:1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5.

Adres korespondencyjny: 1476 BUDAPEST 100. Pf.63.

email: nit@nit.hu

www: http://www.nit.hu/index.php/kapcsolat

3/ Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége – Krajowe Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: 1215 Budapest, Duna u. 55.

tel/fax: +36 1 425-2078

email: fuvosz@fuvosz.com

www: http://www.fuvosz.com/content/kapcsolat/wide

Wielka Brytania (GB) wyszukiwarkę licencjonowanych firm transportowych na terenie UK

http://www.tan.gov.uk/tanen/vosa_anonymousoperatorsearch_new.asp

link do rejestru firm transportowych działających na terenie Wielkiej Brytanii  (plik jest za duży do przesłania)

http://data.gov.uk/dataset/public_data_csc

 
Włochy (IT) http://www.alboautotrasporto.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=206

 

link, where you can search by code, name or town, but there is no reference to international license, I’m afraid:

po naciśnięciu klawisza “ricerca” wyświetla się lista,

 

2015 rok – wyniki ankiety

W związku z ciągle pojawiającymi się przypadkami kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas transportu i składowania towarów, komisja ds. Bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw podjęła decyzję o dystrybucji wśród firm z branży TSL ankiety. Celem anonimowej ankiety wysłanej on line do członków Izby 22 stycznia 2015 roku było oszacowanie wielkości tych przestępczych zjawisk, ich rodzajów, określenie jakiego typu i wielkości przedsiębiorstwa są dotykane kradzieżami oraz jakiego typu ładunki są najczęściej zawłaszczane. Raport ten posłużył także do prac koordynowanych przez CLECAT, a mających na celu ograniczenie procederu kradzieży i wyłudzeń ładunków w Europie – przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa powołanego w ramach CLECAT.

Ankieta składa się z 13 pytań – jej wyniki prezentujemy niżej:

 1. Jakiego rodzaju usługi wykonuje Państwa firma – proszę zaznaczyć rodzaj wykonywanych usług?

 

przewozowe 57,89%
spedycyjne w zakresie spedycji morskiej 36,84%
spedycyjne w zakresie spedycji lotniczej 47,37%
spedycyjne w zakresie spedycji kolejowej 89,47%
spedycyjne w zakresie spedycji drogowej 52,63%
logistyczne 26,32%
operatora multimodalnego 57,89%
magazynowe 0,00%
kurierskie 57,89%

 2. Jak duża jest Państwa firma?

zatrudniająca do 50 osób 47,37%
zatrudniająca od 51 do 250 osób 26,32%
zatrudniająca powyżej 250 osób 26,32%

 3. Czy w ciągu ostatnich czterech lat działalności firmy padli Państwo ofiarą przestępstwa związanego z branżą TSL

NIE 15,79%
TAK 84,21%

 4. Jeśli tak, to jakim rodzajem przestępstwa została dotknięta Państwa firma? W jaki sposób utracili Państwo ładunek lub/i środek transportu, w wyniku jakiego zdarzenia?

kradzież ładunku/przesyłki z samochodu 62,50%
kradzież samochodu razem z ładunkiem 43,75%
kradzież samochodu bez ładunku 0,00%
wyłudzenie ładunku poprzez fałszywego przewoźnika/spedytora 25,00%
rozbój na drodze, parkingu lub w innym miejscu (rozbój: kradzież połączona z użyciem przemocy lub groźbą użycia przemocy) 18,75%
kradzieży z magazynu, hubu, składu , itp. 31,25%
Inne,jakie? (np. kradzież towaru z wagonu, barki, paliwa z baku, porwanie kierowcy, itp.) 12,50

  5. Jakiego rodzaju towar utracono?

sprzęt komputerowy 25,00%
artykuły spożywcze 18,75%
chemia gospodarcza/kosmetyki 25,00%
alkohol/wyroby tytoniowe 31,25%
odzież 6,25%
surowce 6,25%
inne (jakie?) 68,75%

  6.  Jeśli towar został wyłudzony przez fałszywego przewoźnika/ spedytora to w jaki sposób zgłosił się on do Państwa?

telefonicznie 6,67%
przez e-mail 26,67%
za pośrednictwem giełdy transportowej 40,00%
inne (jakie?) 6,67%
nie został wyłudzony przez fałszywego przewoźnika/spedytora 46,67%

  7. Czy weryfikowali Państwo wcześniej autentyczność dokumentów swojego podwykonawcy-przestępcy (np. poprzez sprawdzenie jego dokumentów rejestrowych)?

Tak 100%
Nie 0,00%

  8.  Ile razy doszło do utraty ładunku w ciągu ostatnich 4 lat, z powodu ww. przestępczości?

1 raz 37,50%
Od 2 do 4 razy 37,50%
5 i więcej razy 25,00%

  9.  Jakiego rzędu straty poniosła Państwa firma w przybliżeniu, z tytułu utraty ładunku podczas transportu licząc wszystkie zdarzenia w ciągu ostatnich 4 lat (proszę zaznaczyć odpowiedni przedział strat)?

od kilkuset do kilku tysięcy zł 0,00%
od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy 25,00%
od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł 50,00%
powyżej kilkuset tysięcy zł 25,00%

  10. Czy przestępstwo i utrata ładunku została zgłoszona na Policję?

Tak 100%
Nie 0,00%

 

11. Czy wykryto sprawcę przestępstwa?
Tak 43,75%
Nie 56,25%

 

12. Jak oceniają Państwo pracę i zaangażowanie Policji w zwalczaniu tej przestępczości – także jeśli chodzi o podejmowane działania prewencyjne?
SŁABO 6,67%
średnio 6,67%
Tego zaangażowania po prostu nie ma. 6,67%
Pracę służb ocenia się według jej skuteczności. 6,67%
Niewidoczne 6,67%
był to jedyny przypadek, w którym policja odzyskała towar 6,67%
zaangażowana została policja szwedzka 6,67%
bardzo powolne, przewoźnik i spedycja potrafiła więcej ustalić, dostarczyć nagrania z monitoringu etc. 6,67%
Zaangażowanie na niskim poziomie , właściwie nie spotkałem się z takimi działaniami,brak jest akcji informacyjnych podobnych do akcji bezpieczeństwo na drodze ( w rozumieniu poruszania się pojazdów ). 6,67%
Słaba 6,67%
w jednym przypadku wykazano duże zaangażowanie w drugim przypadku postępowano rutynowo – co nie dało efektu odnalezienia samochodu 6,67%
Jest bezradna, musieliśmy powołać śledczego, który się sprawą zajmował 6,67%
Nie mam wiedzy na temat działań prewencyjnych. Jednak jedyni sprawcy jacy zostali zatrzymani – 1 godz. po kradzieży (ukradziona jedna paleta alkoholu z całego pełnego samochodu) w czasie rutynowej kontroli – kierowca śpiąc na parkingu nie zdążył nawet zgłosić zdarzenia). 6,67%
Trudno ocenić. 6,67%
Mają ważniejsze sprawy na głowie 6,67%

 13. Jak oceniają Państwo pracę i zaangażowanie Policji w ściganiu i prowadzeniu śledztw, postępowań wyjaśniających?

SŁABO 6,67%
nie skutecznie 6,67%
Policja ma problemy z podejmowaniem tematów dot. spedycji międzynarodowej z uwagi na barierę językową, konieczność kontaktowania się z zagranicznymi podmiotami prawa. Podczas zgłaszania spraw próbują w każdy możliwy sposób zniechęcić zgłaszającego. Nie wykazują inicjatywy, są bierni w swoim działaniu. 6,67%
Jak wyżej 6,67%
Niewidoczne 6,67%
niestety nie najlepiej 6,67%
po przyjęciu zgłoszenia, stracili całkiem zainteresowanie sprawą 6,67%
opieszałe, powolne, brak zaangażowania, brak motywacji do rozwiązania sprawy 6,67%
na średnim poziomie , często postepowanie jest umarzane ze względu na brak wykrycia sprawcy . Policja nie wykorzystuje wszystkich możliwych do uzyskania informacji np. informacji z systemu Via Toll o ruchach pojazdu którym dokonano przestępstwa. Dotyczy to zarówno polskiej Policji ,jak i zagranicznych służb. . 6,67%
Słaba 6,67%
w większości spraw są to rutynowe działania z miernym efektem 6,67%
Słabo, Policja nie ma narzędzi do wykrywani tego typu spraw. Zaangażowanie jest niskie 6,67%
W jednym z opisywanych przypadków zdarzenie miało miejsce po załadunku we Włoszech – tamtejsza policja działała dosyć szybko i część towaru z jednego z samochodów (wyłudzono towar z trzech samochodów jednocześnie) udało się odzyskać i dostarczyć do Klienta w Polsce. 6,67%
Przesłuchano świadków, spisano protokół. Później słuch o sprawie zaginął.. 6,67%
Nieskuteczni 6,67%

 Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim, który poświęcili czas na wypełnienie ankiety ubolewamy jedynie, że było to tylko 15 % firm zrzeszonych w Izbie (ES)

 

2011 rok – Podsumowanie wyników ankiety nt. bezpieczeństwa branży TSL w Polsce

Polska Izba Spedycji i Logistyki z Gdyni przeprowadziła wśród swoich członków oraz Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych (PSPD Gdynia) anonimową ankietę, której celem było stwierdzenie jaki jest poziom działań przestępczych dotykających branżę TSL. Ostatnie tego typu badanie było przeprowadzone w roku 2005 z inicjatywy PISiL oraz Pulsu Biznesu. Pojawiło się zatem istotne pytanie, czy i w jakim stopniu uległa zmianie struktura tych zdarzeń? Respondenci zostali spytani o okres ostatnich 3 lat. Wyniki okazały się …

RAPORT PISIL NT. KRADZIEŻY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Ponad 73% firm transportowo-spedycyjno-logistycznych w Polsce padło co najmniej raz ofiarą kradzieży lub wyłudzenia towaru w ciągu ostatnich pięciu lat – tak wskazują wyniki ankiety, którą przeprowadzono w ramach akcji „Bezpieczny Transport”. Akcja skierowana przeciwko przestępstwom w transporcie drogowym towarów prowadzona była od sierpnia do grudnia 2005r. Celem było zbadanie i ocena skali zjawiska przestępczości w transporcie drogowym rzeczy, wypracowanie działań i metod prewencyjnych, wzbudzenie świadomości zagrożenia przestępczością a także wypracowanie …

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet