1 Sty 2018

1 Sty 2018

8.05.2018 Warszawa -Wykorzystanie wskaźników i analiz w zarządzaniu sprzedażą na rynku TSL.

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami właściwego wykorzystania analiz i wskaźników w zarządzaniu sprzedażą. Wskazanie, jak z nich korzystać, co monitorować, jak wykorzystywać uzyskiwaną informację, by wskaźniki i analizy wspierały realizację celów, a nie stały się zbędną biurokracją.

Prowadzący: Anna Sperska – założyciel i Dyrektor Zarządzający w firmie doradczej Lograd, wcześniej przez 10 lat związana z branżą TSL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania strategicznego, analiz oraz sprzedaży i marketingu, w szczególności na rynku B2B. Realizowała projekty doradcze dla firm różnej wielkości, z różnych branż. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jako Dyrektor Sprzedaży zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami, odpowiadając za budżety rzędu 200 mln złotych. Skutecznie prowadziła działania restrukturyzacyjne. Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie wykorzystania wskaźników w sprzedaży i marketingu na rynku B2B

Do kogo skierowany jest warsztat? Dyrektor Sprzedaży, menedżerowie sprzedaży, menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za controlling, analitycy sprzedaży oraz wszystkie inne osoby, dla których istotny jest nadzór nad sprzedażą realizowaną przez przedsiębiorstwo

Metodologia: Wykład połączony z pracą warsztatową, angażującą grupę we wspólne rozważania.

Program szkolenia:

8.30 – 10.30     Czy i w jaki sposób monitorowanie wskaźników i analiza sprzedaży może być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku TSL?

  • specyfika rynku TSL w kontekście zarządzania sprzedażą
  • filary dobrej sprzedaży
  • koncepcja ciągłego doskonalenia w sprzedaży
  • wykorzystanie wskaźników w diagnozowaniu obszarów wymagających poprawy, a także w ocenie kompetencji pracowników

10.30 – 10.45     Przerwa kawowa

10.45 – 12.15     Co warto monitorować – najczęściej wykorzystywane wskaźniki.

  • analiza sprzedaży z różnych perspektyw
  • wyniki finansowe oraz ROI
  • wskaźniki dotyczące skuteczności i efektywności sprzedaży, portfela klientów, produktów, aktywności pracowników, efektywności procesu

12.15 – 12.45     Przerwa kawowa

12.45 – 14.45     Jak przygotować dobrze funkcjonujący system analiz sprzedaży

  • warunki dobrze funkcjonującego systemu analiz
  • jak powinien być skonstruowany system analiz sprzedaży i wskaźników, by wspierał realizację celów firmy, co należy wziąć pod uwagę przy jego tworzeniu lub modyfikacji

14.45 – 15.00     Przerwa kawowa

15.00 – 16.00 Najczęstsze błędy i pułapki prowadzące do braku efektów wykorzystania analiz i wskaźników w sprzedaży na rynku TSL.

16.00 – 16.30     Podsumowanie i dyskusja.

Czas trwania: 8 godzin

Termin:  8 maj 2018

Miejsce: Warszawa (dokładny adres podamy dodatkowo)

Cena: PLN 850 + 23 % vat

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2018 r na adres pisil@pisil.pl   

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet