7 Lut 2019

7 Lut 2019

10.10.2019 GDYNIA – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Termin: 10.10.2019, godz. 9,00-16,00

Miejsce: Gdynia, ul. Świętojańska 3/2, siedziba PISiL

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo/underwriterzy
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

 Cele szkolenia:

praktyczne przybliżenie problematyki ubezpieczeń transportowych, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów związanych z realizacją umów w transporcie

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy realizacji ubezpieczeń transportowych
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Prowadzący: Alicja Wicikowska – ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie: ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, roszczeń ładunkowych.

Doświadczenie zawodowe zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w Dziale Ubezpieczeń i Roszczeń Ładunkowych

 Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie do ubezpieczeń transportowych
 3. Podział ubezpieczeń transportowych i klasyfikacja polis
 4. Stosowane w praktyce dokumenty ubezpieczenia
 5. Różnice między dokumentami ubezpieczeniowymi, a możliwość popełnienia błędu przy wyborze właściwego podwykonawcy
 6. Elementy ubezpieczenia stosowane w dokumentach ubezpieczenia

      Praktyczna Istota ubezpieczeń transportowych

 1. Ładunek jako cel ubezpieczeń transportowych
 2. Ubezpieczenie mienia w transporcie, a odpowiedzialność przewoźnika/spedytora (praktyczne przykłady)
 3. Dobrowolne ubezpieczenia transportowe, a praktyczne wymogi rynku
 4. Rynek ubezpieczeń transportowych
 5. Regres ubezpieczeniowy a praktyczna strona jego wykorzystania
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC spedytora
 2. Ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 3. Zakres odpowiedzialności spedytora z tytułu spedycji przesyłek
 4. Zakres terytorialny
 5. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 6. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 7. Podsumowanie
 8. Zalety Ubezpieczenia OC spedytora
 9. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia cargo
 3. Gestia ubezpieczeniowa
 4. Podział ubezpieczeń cargo
 5. Polisy transportowe stosowane tylko dla ubezpieczeń cargo
 6. Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowe ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 7. Suma ubezpieczenia, a wartość przedmiotu ubezpieczenia
 8. Podsumowanie
 9. Zalety ubezpieczenia cargo,
 10. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego
 3. Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 4. Zakres odpowiedzialności
 5. Zakres terytorialny
 6. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 7. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 8. Podsumowanie
 9. zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego
 10. wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 1. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 2. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i EU
 3. Suma gwarancyjna w kabotażu na terenie Niemiec oraz na kraje EU
 4. Rodzaje przewożonych ładunków
 5. Pojazdy przewożące ładunki w transporcie kabotażowym
 6. Rodzaje stosowanych polis/certyfikatów w ruchu kabotażowym i ich praktyczne zastosowanie
 7. Omówienie certyfikatów kabotażowych stosowanych w kabotażu na terenie Niemiec
 8. Podsumowanie
 9. Zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 10. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełnianie przy sprawdzaniu polis
 • Najważniejsze elementy oceny polis transportowych
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Ocena polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie przykładowych dokumentów ubezpieczenia
 3. Podsumowanie zajęć praktycznych

 Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30.09.2019 na adres pisil@pisil.pl     (E.S.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet