10 Lip 2017

10 Lip 2017

5.10.2017 – szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu klasyfikacji taryfowej towarów

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu klasyfikacji taryfowej towarów

 Termin: 5.10.2017 (8 godz.)

Miejsce: Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2 lub wybrana trójmiejska uczelnia.

Prowadzący:  dr Izabella Tymińska – właściciel firmy Ekspert Celny + wybrany ekspert z danej dziedziny .

Firma EKSPERT CELNY zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego.

Eksperci firmy EKSPERT CELNY pracują w różnych zawodach bezpośrednio związanych z handlem zagranicznym, spedycją, prawodawstwem celnym i podatkowym. Wykładają na uczelniach i są autorami publikacji z zakresu obrotu towarowego.

 

 

Program:

Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym

 1. a) przepisy prawa międzynarodowego
 2. b) taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym

System Sharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna

 1. a) budowa i zasady klasyfikacji HS i CN
 2. b) struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej

 Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej

 1. a) znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji
 2. b) szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich prawidłowego używania w taryfikowaniu towarów

 Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO

 1. a) wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej
 2. b) rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji
 3. c) Noty wyjaśniające do HS i CN

Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych

 1. a) przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku

Wiążąca Informacja Taryfowa

 1. a) rola i znaczenie WIT
 2. b) zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.

przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR i EBTI

 

 Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia (około 2,5 – 3 godz.)

Cena: 600 + 23 % vat = brutto PLN 738,00 / os.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do 15.09.2017 podając w nim: imię i nazwisko uczestnika, dane niezbędne do wystawienia faktury. (red.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet