21 Wrz 2017

21 Wrz 2017

20.11.2017 WARSZAWA – Jak w dobie rynku pracownika motywować i utrzymać najlepszych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Jak w dobie rynku pracownika motywować i utrzymać najlepszych

Termin: 20.11.2017  godz. 8,30 – (8 godz. lekc. )

Miejsce: Centrum Szkoleniowego Grupy SET ,  ul. Jana Kazimierza 45  ▪  01-248 Warszawa

 Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi motywowania pracowników oraz zapobiegania nadmiernej rotacji. Zainspirowanie uczestników do przemyśleń i poszukiwania nowych rozwiązań w dobie rynku pracownika oraz w świetle zmian pokoleniowych.

Metodologia: Wykład połączony z pracą warsztatową, angażującą grupę we wspólne rozważania.

 Program szkolenia:

8.30 – 09.30     Aktualny rynek pracy w branży TSL

 • charakterystyka rynku pracy w branży TSL
 • zmiany na przestrzeni ostatnich lat
 • pokolenie Y – wpływ zmian pokoleniowych na zarządzanie zespołem

09.30 – 10.30    Dobra i zła rotacja pracowników

 • jak odróżnić dobrą rotację od złej i jak nimi zarządzać
 • główne przyczyny rotacji pracowników
 • koszty rotacji pracowników

10.30 – 10.45     Przerwa kawowa

10.45 – 12.15     Motywacja – co to właściwie jest?

 • teorie motywacji
 • czynniki higieniczne a czynniki motywujące
 • wymiary motywacji

12.15 – 12.45     Przerwa

12.45 – 14.30     Obszary wewnętrzne firmy wpływające na poziom rotacji i motywację pracowników

 • wpływ kultury organizacyjnej na postawy, zaangażowanie i motywację pracowników
 • wartości firmy i wartości osobiste
 • postawa i jakość pracy menedżera oraz system zarządzania organizacją
 • komunikacja wewnętrzna i informacja zwrotna
 • zjawisko wypalenia zawodowego

14.30 – 14.45     Przerwa kawowa

14.45 – 16.15     Motywowanie przez angażowanie

 • czym jest motywowanie przez angażowanie
 • możliwość wdrożenia w firmach branży TSL

16.15 – 16.30     Podsumowanie i dyskusja

Efekty – uczestnicy po szkoleniu będą:

 1. Wiedzieli, jakie czynniki wpływają na poziom motywacji pracowników
 2. Wiedzieli, jak uchronić się przed nadmierną rotacją pracowników i związanym z nią ryzykiem
 3. Zainspirowani do poszukiwań nowych sposobów motywowania i zwiększania zaangażowania
 4. Lepiej rozumieli zachodzące na rynku zmiany, w tym zmiany pokoleniowe

 Prowadzący: Katarzyna Deresz – doświadczony, posiadający szeroką znajomość branży TSL konsultant w zakresie procesów HR, systemów motywacji w zarządzaniu sprzedażą oraz rekrutacji i oceny pracowników. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako trener i konsultant oraz menedżer w działach HR dużych przedsiębiorstw. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Menedżerskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz studium podyplomowego Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała między innymi dla PZU, Rohlig Suus Logistics S.A., C.Hartwig Gdynia S.A., Combidata Poland Sp. z o.o.

W obszarze HR specjalizuje się w szczególności w zakresie motywacji pracowników, systemów wynagradzania, przywództwa i pracy zespołowej oraz komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej.

Cena: 750 + 23 % vat = brutto PLN 922,50 / os.

Cena obejmuje: wykład, materiały, lunch, przerwa kawowa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do 16.11.2017  na adres: pisil@pisil.pl podając dane uczestnika i dane płatnika.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet