4 Sty 2018

4 Sty 2018

7.03.2018 Warszawa – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Termin: 7.03.2018, godz. 9,00-16,00

Miejsce: Warszawa – dokładny adres podamy dodatkowo

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo/underwriterzy
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Cele szkolenia:

praktyczne przybliżenie problematyki ubezpieczeń transportowych, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów związanych z realizacją umów w transporcie

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy realizacji ubezpieczeń transportowych
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

 Program szkolenia

 • Wstęp
 • Wprowadzenie do ubezpieczeń transportowych
 • Podział ubezpieczeń transportowych i klasyfikacja polis
 • Stosowane w praktyce dokumenty ubezpieczenia
 • Różnice między dokumentami ubezpieczeniowymi, a możliwość popełnienia błędu przy wyborze właściwego podwykonawcy
 • Elementy ubezpieczenia stosowane w dokumentach ubezpieczenia
 • Praktyczna Istota ubezpieczeń transportowych
 • Ładunek jako cel ubezpieczeń transportowych
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie, a odpowiedzialność przewoźnika/spedytora (praktyczne przykłady)
 • Dobrowolne ubezpieczenia transportowe, a praktyczne wymogi rynku
 • Rynek ubezpieczeń transportowych
 • Regres ubezpieczeniowy a praktyczna strona jego wykorzystania
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC spedytora
 • Ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Zakres odpowiedzialności spedytora z tytułu spedycji przesyłek
 • Zakres terytorialny
 • Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 • Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 • Podsumowanie
 • Zalety Ubezpieczenia OC spedytora
 • Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia cargo
 • Gestia ubezpieczeniowa
 • Podział ubezpieczeń cargo
 • Polisy transportowe stosowane tylko dla ubezpieczeń cargo
 • Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowe ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Suma ubezpieczenia, a wartość przedmiotu ubezpieczenia
 • Podsumowanie
 • Zalety ubezpieczenia cargo,
 • Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Zakres odpowiedzialności
 • Zakres terytorialny
 • Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 • Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 • Podsumowanie
 • zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego
 • wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i EU
 • Suma gwarancyjna w kabotażu na terenie Niemiec oraz na kraje EU
 • Rodzaje przewożonych ładunków
 • Pojazdy przewożące ładunki w transporcie kabotażowym
 • Rodzaje stosowanych polis/certyfikatów w ruchu kabotażowym i ich praktyczne zastosowanie
 • Omówienie certyfikatów kabotażowych stosowanych w kabotażu na terenie Niemiec
 • Podsumowanie
 • Zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 • Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełnianie przy sprawdzaniu polis
 • Najważniejsze elementy oceny polis transportowych
 • Warsztaty – studium przypadku
 • Ocena polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie przykładowych dokumentów ubezpieczenia
 • Podsumowanie zajęć praktycznych

 Prowadzący:

Alicja Wicikowska Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie:

 • Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora,
 • roszczenia ładunkowe

mgr ekonomii

Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki Produkcji

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletnie doświadczenie zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w dziale ubezpieczeń i roszczeń ładunkowych

Szkolenia i staże specjalistyczne:

 1. Studia w Swiss Insurance Training Centre Zurichu w zakresie ubezpieczeń transportowych:
 2. Seminarium i warsztaty w Munich Reinsurance Company w Monachium w zakresie  ubezpieczeń transportowych,
 3. Praktyka w Allianz Globus Marine w Hamburgu
 4. Praktyka PSAL Antwerp w Antwerpii w zakresie roszczeń ładunkowych

Cena: 750 + 23 % vat = brutto PLN 922,50 / os.

Cena obejmuje: wykład, materiały, lunch, przerwa kawowa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do końca lutego 2018  na adres: pisil@pisil.pl podając dane uczestnika i dane płatnika. (E.S.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet