13 Lut 2018

13 Lut 2018

23.04.2018 Gdynia – Spedycja lotnicza – zagadnienia prawne

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Program :

 1. Rola spedytora przy wykonywaniu spedycji lotniczej
 • spedytor jak strona umowy przewozu lotniczego, prawa i obowiązki
 • konsekwencje prawne wystawienia HAWB
 1. Zasady zawierania umów spedycji lotniczej
 2. Zasady dochodzenia roszczeń od przewoźnika lotniczego
 • Umowa przewozu a treść lotniczego listu przewozowego (AWB)
 • Krąg podmiotów legitymowanych do dochodzenia roszczeń od

przewoźnika lotniczego

 1. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody transportowe – zasady zaangażowania, wyłączenia odpowiedzialności
 • Omówienie stosowanych przez przewoźników lotniczych warunków przewozu
 • Wpływ stosowanych przez przewoźników lotniczych warunków przewozu na zakres ich odpowiedzialności
 1. Rodzaje szkód w przewozie lotniczym – utrata bądź uszkodzenie ładunku, braki w przesyłce, opóźnienie w przewozie
 • Konsekwencje prawne upływu terminów zawitych
 • Terminy przedawnienia roszczeń
 • Znaczenie aktów staranności przy odbiorze przesyłki
 1. Odszkodowanie możliwe do uzyskania od przewoźnika lotniczego
 • Zasady ustalania wysokości odszkodowania
 • Ograniczenia wysokości odszkodowania
 • Specjalny interes w dostawie
 1. Regres do przewoźnika lotniczego

Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni   450,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia przyjmujemy na adres pisil@pisil.pl w terminie do 10 kwietnia 2018 r.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet