12 Cze 2019

12 Cze 2019

24.10.2019 WARSZAWA – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Termin: 24.10.2019, godz. 9,00-16,00

Miejsce: Warszawa – miejsce podamy dodatkowo

Prowadzący: Alicja Wicikowska – ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie: ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, roszczeń ładunkowych

Doświadczenie zawodowe zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w Dziale Ubezpieczeń i Roszczeń Ładunkowych 

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • underwriterzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Cele szkolenia: Przekazanie praktycznych porad jak należy prowadzić proces zakończony uzyskaniem optymalnego ubezpieczenia transportowego. W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymują szereg użytecznych wskazówek dotyczących identyfikacji własnych potrzeb, informacji na temat dostępnych wariantów ubezpieczeń transportowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz czego powinni domagać się bezwzględnie, a z czego mogą ewentualnie zrezygnować. W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na pytania związane z ubezpieczeniami transportowymi dotyczące zakresu korzystania z produktów ubezpieczeń transportowych oferowanych na rynku.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej potrzebnej tym, którzy korzystają z produktów ubezpieczeń transportowych.

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi, poparty praktycznymi ćwiczeniami
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy negocjacjach ubezpieczeń transportowych
 • przykłady szkód, które występują w wyniku błędnego wyboru polisy transportowej
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Program szkolenia

 1. Wstęp
 1. Rola firm spedycyjnych/przewozowych w ubezpieczeniach transportowych.
 2. Określenie zapotrzebowania klienta na ubezpieczenie transportowe.
 3. Obowiązki spedytora/przewoźnika w kontekście ubezpieczeń transportowych.
 4. Charakterystyka rynku ubezpieczeń transportowych w Polsce.
 5. Ubezpieczenia transportowe w ofertach ubezpieczycieli.
 6. Wybór rodzaju ubezpieczenia transportowego jak najlepiej dopasowanego do własnych potrzeb
 7. Dokumenty występujące w ubezpieczeniach transportowych.
 1. Optymalizacja ryzyka transportowego przy pomocy ubezpieczeń transportowych
 2. Ubezpieczenie OC spedytora
 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 4. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 5. OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym

III.       Najlepsze praktyki w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych

 1. Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia transportowego
 1. Najważniejsze elementy i kryteria wyboru polis transportowych
 2. Zakup polisy transportowej
 • zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia transportowego,
 • oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz możliwości finansowych,
 • jakość usługi ubezpieczenia transportowego,
 • cena usługi ubezpieczeniowej – składka,
 • optymalizacja kosztów ubezpieczeń transportowych,
 • wybór ubezpieczyciela.
 1. Likwidacja szkód transportowych i możliwość przeprowadzenia skutecznego postępowania regresowego
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Minimalizacja ryzyka błędu przy:
 • zawieraniu umowy ubezpieczenia transportowego,
 • przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych w procesie spedycji i przewozu, cargo oraz składaniu reklamacji,
 • wypełnianiu dokumentów występujących w procesie ubezpieczeń spedycyjnych i przewozowych oraz cargo
 • współpracy z ubezpieczycielami.
 1. Podsumowanie zajęć praktycznych

Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 600,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 750,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 10.10.2019 na adres pisil@pisil.pl (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet