1 Sty 2018

1 Sty 2018

19.03.2018 WARSZAWA – Konosamenty i inne dokumenty stosowane w przewozie morskim

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Termin: 19.03.2018,  godz. 9,30 – 15,00 ( 8 godz. lekc.)

Miejsce: Warszawa (dokładny adres podamy dodatkowo)

Wykładowca: mec. Beata Janicka radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.

 Program szkolenia:

 1. Umowa przewozu morskiego
 • akty prawne znajdujące zastosowanie w spedycji morskiej
 • strony umowy
 • zasady zawierania
 1. Dokumenty przewozowe
 • konosament, jego rodzaje, zasady zbywania
 • zastosowanie konosamentu we współczesnej żegludze morskiej
 • funkcje konosamentu
 • konosament jako papier wartościowy
 • najczęściej spotykane rodzaje konosamentów:
  – imienny
  – na zlecenie
  – na okaziciela
  – załadowania
  – przyjęcia do załadowania
  – liniowy
  – bezpośredni
  – multimodalny
 • Sea Waybill – morski list przewozowy
 • klauzule konosamentowe
 • klauzule morskiego listu przewozowego
 1. Problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału B/L – Letter of   Indemnity (LOI)
 1. Spedytor – wystawca House Bill of Lading jako NVOCC
 2. Zasady działania NVOCC na przykładach
 3. Delivery/ Releasing Agent czyli agent zwalniający – spedytor czy agent przewoźnika umownego

(NVOCC)

– Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego

 1. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika morskiego i NVOCC
 • Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
 • Terminy przedawnienia
 • problematyka funduszu ograniczonej odpowiedzialności za roszczenia morskie

 

Cena:   Zrzeszeni       650,00+ 23 % vat, Niezrzeszeni 750,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lutego 2018 na adres pisil@pisil.pl

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet