4 Sty 2018

4 Sty 2018

5-10 .03.2018 Gdynia – kurs spedycyjny

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Miejsce szkolenia:  siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

Termin: 5-10.03.2018

Egzaminy:  test końcowy 13.04.2018

 Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, spedycja jako działalność gospodarcza, dokumenty FIATA

Warunki dostaw oraz rozliczenia  w  handlu zagranicznym

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Polityka transportowa UE,  transport multimodalny

Ubezpieczenia cargo, oc spedytora. i przewoźnika

Spedycyjna obsługa przesyłek kontenerowych

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Spedycja w żegludze śródlądowej

Spedycja w  transporcie kolejowym

Spedycja w przewozach drogowych

Spedycja w transporcie morskim

Spedycja w przewozach lotniczych

Obsługa spedycyjna ładunków   niebezpiecznych

Obsługa celna towarów

Rozliczenia finansowe w spedycji

Wykłady codziennie od godz. 8,15 (łącznie z sobotą) – 10-12 godz. 

Łączna ilość godzin – wykłady i egzamin 55 + nauka własna z ćwiczeniami via platforma e-learningowa PISiL.

 Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 60 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

Zaliczenie kursu i prawo do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym daje uzyskanie minimum 60 % prawidłowych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego.

W przypadku nie zdania egzaminu wydawane będą zaświadczenia o uczęszczaniu na kurs. Na zaświadczeniach podana zostanie ilość godzin nieobecności na wykładach.

Cena zawiera: wykłady, przerwy kawowe, obiady (za wyjątkiem sobót)

Dla niezrzeszonych w PISiL:

3.800+ 23 % VAT + 600+5 % VAT (materiały, książki – można kupić wcześniej)

Dla zrzeszonych w PISiL:

2.800 + 23% VAT + 600 + 5%VAT

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl podając dane jak niżej:

 

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe Dane niezbędne do wystawienia f-ry Deklaracja zakupu książek (tak czy nie)
   
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet