31 Paź 2017

31 Paź 2017

12.12.2017, Warszawa – szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Termin: 12 grudnia 2017r . w godz. od 9.30 do 16.30/17,00

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Grupy SET w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 45

Cena: 550 + 23 % vat = brutto PLN 676,50/ os.

Cena obejmuje: wykład, materiały, lunch, przerwa kawowa

Zgłoszenia prosimy przysyłać w terminie do 30.11.2017 na adres pisil@pisil.pl. (K.O.)

25 maja 2018 r wejdzie w życie  unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Zastąpi ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej (bez konieczności implementacji ustawą krajową).

 RODO wprowadza dużo nowości, min. są to:

-bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane;

– profilowanie, raportowanie o własnych naruszeniach;

– nowe i rozszerzone prawa obywateli:

 • „prawo do bycia zapomnianym” (skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte),
 • uprawnienie do żądania przeniesienia danych
 • oraz wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane;

– wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

-inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją;

rozszerzenie formuły zgody na przetwarzanie danych;

-ocena ryzyka przetwarzania danych.

Niedostosowanie się do zakazu przesyłania danych, bez zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, będzie zagrożone możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych. Ustawa o ochronie danych osobowych  nakłada na administratora danych obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń. Administrator bezpieczeństwa informacji – jeżeli został powołany przez administratora danych – musi  zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania danych zapoznały się z przepisami o ochronie danych osobowych. Naruszenia ochrony danych osobowych mogą mieć  inne konsekwencje, takie jak utrata znacznej części klientów przez przedsiębiorcę lub  zrujnowanie jego reputacji.

Mając na uwadze trudności związane z wdrożeniem nowych przepisów PISiL zorganizowała szkolenia, które mają ułatwić dostosowanie się do nowych wymogów.

Zapraszamy na szkolenia teoretyczne połączone z ćwiczeniami z zakresu ochrony danych osobowych:

Szkolenia przeprowadzi Pan Piotr Siemieniak z  UP Secure

Ramowy program szkolenia

 Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • Omówienie bieżącego i nowego stanu prawnego w obszarze ochrony danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych stosowane od 25 maja 2018 r.
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych, powierzenie przetwarzania oraz innych
 • Dane osobowe zwykłe i dane wrażliwe
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Wymagania dokumentacyjne przetwarzania danych osobowych , Budowanie polityk ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie analizy ryzyka
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych

 • Zasady wyznaczania administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych – czy musimy powołać do sprawowania tej funkcji?
 • Zadania administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych

Wybrane zagadnienia w obszarze ochrony danych osobowych

 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych (incydentów) od dnia 25 maja 2018 r.
 • Kary finansowe na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Dobre praktyki bezpieczeństwa – bezpieczny pracodawca / bezpieczny pracownik
 • Profilowanie i ochrona danych w fazie projektowania
 • Mechanizmy certyfikacji
 • Jak się przygotować do rozpoczęcia stosowania RODO?
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet