12 Cze 2019

12 Cze 2019

10.10.2019 Gdynia – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Termin: 10.10.2019, godz. 9,00-16,00

Miejsce: Gdynia, ul. Świętojańska 3/2, siedziba PISiL

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo/underwriterzy
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

 Cele szkolenia:

praktyczne przybliżenie problematyki ubezpieczeń transportowych, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów związanych z realizacją umów w transporcie

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy realizacji ubezpieczeń transportowych
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Prowadzący: Alicja Wicikowska – ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie: ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, roszczeń ładunkowych.

Doświadczenie zawodowe zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w Dziale Ubezpieczeń i Roszczeń Ładunkowych

 Program szkolenia

Wstęp

 1. Wprowadzenie do ubezpieczeń transportowych
 2. Podział ubezpieczeń transportowych i klasyfikacja polis
 3. Stosowane w praktyce dokumenty ubezpieczenia
 4. Różnice między dokumentami ubezpieczeniowymi, a możliwość popełnienia błędu przy wyborze właściwego podwykonawcy
 5. Elementy ubezpieczenia stosowane w dokumentach ubezpieczenia

Praktyczna Istota ubezpieczeń transportowych

 • Ładunek jako cel ubezpieczeń transportowych
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie, a odpowiedzialność przewoźnika/spedytora (praktyczne przykłady)
 • Dobrowolne ubezpieczenia transportowe, a praktyczne wymogi rynku
 • Rynek ubezpieczeń transportowych
 • Regres ubezpieczeniowy a praktyczna strona jego wykorzystania

Ubezpieczenie OC spedytora

 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC spedytora
 2. Ubezpieczenie OC spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 3. Zakres odpowiedzialności spedytora z tytułu spedycji przesyłek
 4. Zakres terytorialny
 5. Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 6. Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 7. Podsumowanie
 8. Zalety Ubezpieczenia OC spedytora
 9. Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu

Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo

 • prowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia cargo
 • Gestia ubezpieczeniowa
 • Podział ubezpieczeń cargo
 • Polisy transportowe stosowane tylko dla ubezpieczeń cargo
 • Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowe ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Suma ubezpieczenia, a wartość przedmiotu ubezpieczenia
 • Podsumowanie
 • Zalety ubezpieczenia cargo,
 • Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego

 • prowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Zakres odpowiedzialności
 • Zakres terytorialny
 • Suma gwarancyjna na zdarzenie, na jedno zdarzenia i wszystkie zdarzenia -praktyczne przykłady
 • Rodzaje stosowanych polis, certyfikatów not pokrycia
 • Podsumowanie
 • zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego
 • wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu

OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym

 • Wprowadzenie i wyjaśnienie istoty ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i EU
 • Suma gwarancyjna w kabotażu na terenie Niemiec oraz na kraje EU
 • Rodzaje przewożonych ładunków
 • Pojazdy przewożące ładunki w transporcie kabotażowym
 • Rodzaje stosowanych polis/certyfikatów w ruchu kabotażowym i ich praktyczne zastosowanie
 • Omówienie certyfikatów kabotażowych stosowanych w kabotażu na terenie Niemiec
 • Podsumowanie
 • Zalety Ubezpieczenia OC Przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 • Wskazówki praktyczne dla słuchaczy kursu
 • Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełnianie przy sprawdzaniu polis
 • Najważniejsze elementy oceny polis transportowych
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Ocena polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie przykładowych dokumentów ubezpieczenia
 3. Podsumowanie zajęć praktycznych

 Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

 • Zrzeszeni 450,00+ 23 % vat,
 • Niezrzeszeni 550,00 + 23 % vat,

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30.09.2019 na adres pisil@pisil.pl  (ES)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet