14 Mar 2019

14 Mar 2019

10.04.2019 Gdynia – „Raportowanie schematów podatkowych – MDR (Mandatory Disclosure Rules)”

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat  raportowania schematów podatkowych   – szczegóły niżej:

Temat: Raportowanie schematów podatkowych – MDR (Mandatory Disclosure Rules)”

Termin:  10.04.2019 w godzinach od 10:00 do 15:00

Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

 Wykładowcy:

dr Jarosław F. Mika – Doradca podatkowy nr wpisu 10 625

Paweł Rosiński- Doradca podatkowy/Konsultant podatkowy.

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonego do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR. Obowiązek złożenia raportu będzie dotyczył każdego przypadku oszczędności podatkowej, m.in. niepowstania zobowiązania podatkowego, obniżenia jego wysokości, a także powstania albo zawyżenia straty podatkowej.

Plan szkolenia:

  1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne

1.1. Cel regulacji MDR

1.2. Kwestie intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych

1.2.1. Bezpośrednie działanie ustawy nowej

1.2.2. Przepis przejściowy

1.2.3. Pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego

1.2.4. Zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych

1.3. Zakres przedmiotowy raportowania schematów

  1. Cechy rozpoznawcze

2.1. Ogólne cechy rozpoznawcze

2.2. Szczególne cechy rozpoznawcze

2.3. Inne szczególne cechy rozpoznawcze

  1. Schematy podatkowe

3.1. Schemat podatkowy

3.1.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego

3.1.2. Uzgodnienie

3.1.3. Kryterium głównej korzyści

3.2. Schemat podatkowy standaryzowany

3.3. Schemat podatkowy transgraniczny

  1. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych

4.1. Promotor

4.2. Wspomagający

4.3. Korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego

4.4. Uczestnik uzgodnienia

  1. Przekazywanie informacji o schemacie podatkowym

5.1. Obowiązki promotora – obowiązki informacyjne

5.1.1. Udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego

5.1.2. Prawnie chroniona tajemnica zawodowa

5.2. Obowiązki korzystającego

5.2.1. Obowiązki informacyjne korzystającego – informacje ogólne

5.2.2. Obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił promotora z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej

5.2.3. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3

5.3. Obowiązki wspomagającego

5.3.1. Obowiązki wspomagającego – schemat postępowania

5.3.2. Odpowiedzialność wspomagającego względem zlecającego –modyfikacja MDR

  1. Informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS

6.1. Zakres danych podlegających ujawnieniu w informacji o schemacie podatkowym

6.2. Zawartość informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym

6.3. Informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3

6.4. Oświadczenie

6.5. Klauzula

  1. Numer schematu podatkowego (NSP)

7.1. Potwierdzenie nadania NSP

7.2. Obowiązki związane z NSP

  1. Procedura wewnętrzna

8.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury

8.2. Cel posiadania procedury wewnętrznej

8.3. Konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej

  1. Sankcje

9.1. Sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie

9.2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność za brak raportowania lub błędne raportowanie

  1. Przykłady schematów, które mogą podlegać obowiązkowi raportowaniaw poszczególnych podatkach

 Cena obejmuje: wykład, drukowane materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch i wynosi:

400 PLN + 23 %   VAT, tj.492 zł dla członków PISiL

500 PLN +23 %   VAT,  tj.615 zł dla niezrzeszonych

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl lub specjalista1@pisil.pl w terminie do 03.04.2019 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwisko i imię uczestnika oraz dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Szkolenie odbędzie się przy minimum 12 zgłoszeniach. (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet