18 Kwi 2018

18 Kwi 2018

05.06.2018 Gdynia „Ochrona danych osobowych w branży TSL na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.”

Przez:

Sekcja: Szkolenia

 

25 maja 2018 r wejdzie w życie  unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ,a 10 maja 2018 Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia RODO.

Mając na uwadze trudności związane z wdrożeniem nowych przepisów PISiL zorganizowała szkolenie, które ma ułatwić firmom z branży  TSL dostosowanie się do nowych wymogów pt. „Ochrona danych osobowych w branży TSL na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.”

Termin: 05 czerwca 2018 r . w godz. od 9.00 do 16.00,

Miejsce:  siedziba PISiL przy ul. Świętojańskiej 3/2 w Gdyni

Cena dla zrzeszonych w Izbie: PLN 600 + 23 % vat = brutto PLN 738 / os.

Cena dla niezrzeszonych w Izbie:  PLN700 + 23 % vat = brutto PLN 861/ os.

Szkolenie przeprowadzi Pan Dominik Lubasz z Kancelarii Radców Prawnych sp. k. Lubasz i Wspólnicy

Program szkolenia:

Zagadnienia podstawowe:

1) Kluczowe definicje i zmiany w rozporządzeniu ogólnym

2) Zasady przetwarzania danych i przesłanki przetwarzania wg rozporządzenia ogólnego w kontekście danych przetwarzanych w branży TSL

Obowiązki administratora danych wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

1) Obowiązki informacyjne

2) Obowiązki dokumentacyjne

3) Obowiązki zw. z bezpieczeństwem danych i reagowaniem na naruszenia

Powierzenie przetwarzania – ważny element umów w branży TSL

1) zakres umowy powierzenia

2) Obowiązki i odpowiedzialność spedytora/przewoźnika jako podmiotu przetwarzającego

3) Zasady korzystania z podwykonawców i dalszego powierzania danych

Prawa osób, których dane dotyczą:

1) Przygotowanie do realizacji nowych praw podmiotów danych wg rozporządzenia ogólnego (prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, do niepodlegania profilowaniu)

Inspektor ochrony danych osobowych:

 1) Wymogi kwalifikacyjne

2) Zadania IOD

Transfer danych

1) Transfer danych w EOG

2) Transfer danych do państw trzecich

Odpowiedzialność za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

1) Sankcje za naruszenia ochrony danych osobowych

2) Zadania organów nadzorczych wg rozporządzenia ogólnego

Trener:

radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw.

Zgłoszenia mailowe należy przesyłać na adres specjalista1@pisil.pl lub pisil@pisil.pl  do dnia 29 maja 2018 r. (KO)

 

Z

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet